19 projektów zgłoszono do trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Śremu

Wtorek, 4 lipca 2017

Do Budżetu Obywatelskiego Śremu zgłoszono łącznie 19 projektów. 
 

6 projektów ogólnogminnych:

Odbudowa Amfiteatru w Parku Powstańców Wielkopolskich w Śremie

Lokalizacja: Park Powstańców Wielkopolskich ul. Poznańska

 

Park Linowy dla dzieci i młodzieży

Lokalizacja: Lasek przy jeziorze grzymisławskim

 

Sportowa Szkoła

Lokalizacja: szkoły podstawowe gminy Śrem

 

Nowe miejsca parkingowe – bezpieczeństwo i komfort

Lokalizacja: ul. Konstytucji 3 Maja 
 

 

Pudełko Życia

Grupa docelowa: mieszkańcy 

 

 Kreatywne gry podwórkowe w Czwórce

Lokalizacja: Boisko przy Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie
 
 


 

6 projektów lokalnych wiejskich:

 Budowa miejsc postojowych przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Psarskiem

Lokalizacja: Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Psarskiem
 
 

Boisko sportowe i rekreacyjne w Mechlinie

Lokalizacja: Boisko w Mechlinie
 
 
 

 Stacje naprawy rowerów przy szlakach rowerowych - Nochowo, Dalewo, Psarskie, Zbrudzewo, Pysząca, Dąbrowa

Lokalizacje: Nochowo, Psarskie, Dalewo, Zbrudzewo, Pysząca, Dąbrowa
 

 Skwer Integracji w Mechlinie

Lokalizacja:  Mechlin ul. Polna

 

 Boisko Piłkarskie ze sztuczną trawą

Lokalizacja: Boisko szkolne Szkoły Podstawowej im. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie

 

 Mini stadion lekkoatletyczny

Lokalizacja: Nochowo, teren przy boisku wielofunkcyjnym

 
 

7 projektów lokalnych miejskich:

Promocja regionu - kamery online

Lokalizacja: Ratusz, ul. Kilińskiego 2, wieża wodociągowa przy ulicy Mickiewicza


Sportowa Arena

Lokalizacja: Przedszkole "Słoneczna Gromada"
 

 W trosce o życie ludzkie

Grupa docelowa: mieszkańcy 
 

 Przyjazny Ogród Życzliwości

Lokalizacja: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 "Mali Przyrodnicy"
 
 

 Strefa sportu i rekreacji w Szkole Podstawowej nr 5

Lokalizacja: Teren na boisku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie


 Pobawmy się jak za dawnych lat

Lokalizacja: teren Przedszkola nr 3 "Jarzębinka"
 


 Ruch i zabawa to jest bardzo ważna sprawa

Lokalizacja: Przedszkole nr 7 "Janka Wędrowniczka" w Śremie
 

Wśród złożonych projektów dominują projekty inwestycyjne. Szczegóły projektów zostaną opublikowane po zakończeniu etapu weryfikacji. 

W okresie od 1 lipca do 10 sierpnia 2017 r. wnioski poddawane będą weryfikacji wstępnej i merytorycznej, prowadzonej przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Śremie. W przypadku wykrycia błędów we wniosku, wnioskodawca będzie wezwany do ich poprawienia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych. Nieuzupełnione wnioski nie będą kwalifikowane do dalszego etapu.

Głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego Śremu będzie prowadzone w formie elektronicznej. Rozpocznie się 15 września i potrwa do 24 września 2017 r.
Powrót