Prezentacja Budżetu Obywatelskiego Śremu 2019

Środa, 2 maja 2018


Budżet Obywatelski Śremu to proces, w którym mieszkańcy kształtują własne otoczenie i bezpośrednio decydują o wydatkowaniu środków gminnych. Każdy mieszkaniec gminy Śrem, który ma przynajmniej 16 lat, może zgłosić do realizacji własny pomysł: budowę chodnika, nowy skwer zieleni czy koncert ulubionego zespołu. W 2019 roku gmina Śrem zrealizuje te pomysły, które uzyskają najwięcej głosów. Pula środków Budżetu Obywatelskiego Śremu 2019 wynosi 800 000 zł. Wszystkie elementy procesu przygotowano w taki sposób, aby nie sprawiały użytkownikowi żadnych trudności. Zarówno składanie wniosków, jak i głosowanie prowadzone jest elektronicznie.
Szczegóły dot. całego procesu przedstawione są w prezentacji poniżej.
Serdecznie zachęcamy. Wspólnie tworzymy Śrem!
 

Załączniki:

Powrót