Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Projekty zgłoszone w Budżecie Obywatelskim Śremu 2024 po weryfikacji

Piątek, 11 sierpnia 2023


Weryfikacja projektów zgłoszonych w Budżecie Obywatelskim Śremu 2024 dobiegła końca.

 

W czerwcu 2023 roku mieszkańcy gminy Śrem zgłosili 23 projekty, w tym:

·         8 ogólnogminnych

·         9 lokalnych miejskich

·         6 lokalnych wiejskich

 

Projekty zostały poddane weryfikacji formalnej oraz merytorycznej. Wszystkie projekty otrzymały pozytywną ocenę formalną. W drugim etapie weryfikacji kryteria merytoryczne spełniło 18 projektów: 6 ogólnogminnych, 8 miejskich i 4 wiejskie.

 

Głosowaniu we wrześniu zostaną poddane projekty z pozytywnym wynikiem weryfikacji:

 

ogólnogminne

·         Budowa mini pump + zawody na pumptracku (Park Śremskich Odlewników – aut. Alina Zalewska

·         Naukowy Plac Zabaw II (teren Przedszkola Nr 5) – aut. Paulina Szulczewska

·         Zwiększamy bezpieczeństwo mieszkańców - doposażenie jednostek ratowniczych gminy Śrem – aut. Grzegorz Wiśniewski

·         Strefa rekreacji i zabawy w Parku Śremskich Odlewników oraz Parku Powstańców Wielkopolskich – aut. Patryk Kubski

·         Jezioro atrakcji, jezioro bez barier - zagospodarowanie terenów plaży miejskiej w Śremie – aut. Krzysztof Lewandowski

·         Śremski Tor Ninja/OCR ! (Park Śremskich Odlewników) – aut. Bartosz Tarnawski

 

miejskie

·         Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w Miejskim Parku Ekologicznym im. Włodzimierza Puchalskiego – aut. Piotr Świtalski

·         Zwiększenie atrakcyjności Kąpieliska Miejskiego - Plaży Miejskiej w Śremie - palmy, parasole tropikalne, egzotyczny plac – aut. Piotr Świtalski

·         LEKCJE SKILLA I BAKCYLA – aut. Alina Zalewska

·         Sport i rekreacja przy "JEDYNCE" – aut.  Anna Cieślak

·         Elektroniczna tablica wyników na Stadionie Miejskim w Śremie – aut.  Kamil Majsner

·         Ogród zabawy i nauki. (teren SP4) – aut. Klaudia Grobelna

·         Konstrukcja treningowa OCR/Ninja. (Park Śremskich Odlewników) – aut. Bartosz Tarnawski

·         Bezpieczne Miasteczko Wędrowniczka – aut. Beata Samson

 

wiejskie

·         Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie ul. Ogrodowej – aut. Justyna Bąkowska

·         Poprawa bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych w Dalewie oraz Wyrzece – aut. Bartosz Ustasiak

·         Boisko do siatkówki plażowej i zielona klasa w Bodzyniewie – aut. Maciej Gendek

·         Strefa relaksu (Krzyżanowo) – aut. Sebastian Skrzypczak

 

 

 

Projekty, które otrzymały negatywną oceną weryfikacji:

 

ogólnogminne:

·         Piłkarsko-tenisowy kompleks sportowy przy SP 6

Koszt projektu oszacowano nieprawidłowo, nie mieści się w puli środków Budżetu Obywatelskiego Śremu. Biorąc pod uwagę podobne obiekty, realne koszty budowy samego boiska w zależności od rodzaju trawy wyniosą 300-350 tys. zł.

 

·         Budowa drogi pieszo-rowerowej w ciągu ul. Sosnowej w Zbrudzewie

Brak możliwości realizacji projektu z uwagi na szerokość pasa drogowego. Wymagana szerokość pasa drogowego do budowy ścieżki pieszo-rowerowej wynosi 10 m; istniejąca szerokość to od 6,9 do 10 m.

 

 

wiejskie:

 

·         Leśna ścieżka edukacyjna w ciągu ul. Brylantowej w Zbrudzewie – Piotr Świtalski

Z uwagi na bezpieczeństwo leśna ścieżka edukacyjna nie może być zlokalizowana w pasie drogowym bez wydzielonego ciągu pieszego. Dysponent gruntu nie udzielił zezwolenia na lokalizację projektu, warunki infrastrukturalne nie pozwalają na realizację projektu na danym terenie. Nieprawidłowo oszacowano koszt projektu.

 

·         Budowa drogi z kostki brukowej (Pełczyn)

Nieprawidłowe oszacowanie kosztów projektu - koszt realizacji przekroczy kwotę dostępną w puli Budżetu Obywatelskiego Śremu.  

 

miejskie:

·         Odnowienie przejścia pod wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Kilińskiego (w rejonie ul. Cmentarnej) - wnioskodawca wycofał projekt.

 

 

Zgodnie z § 11 uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego autor projektu może wnieść odwołanie do Burmistrza Śremu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia opublikowania informacji o wynikach weryfikacji wszystkich projektów. Projekt zostanie poddany ponownej weryfikacji.

 

 

Powrót