Zasady podczas głosowania projektów Budżetu Obywatelskiego Śremu

Piątek, 12 sierpnia 2016

Głosowanie projektów drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Śremu odbywać się będzie przez 10 dni kalendarzowych wyłącznie w formie elektronicznej na platformie budżetu obywatelskiego. Rozpoczęcie głosowania w piątek 16 września 2016 godz. 00:00 i potrwa do niedzieli 25 września 2016 godz. 23:59.

Udział w głosowaniu mogą wziąć mieszkańcy gminy Śrem, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 16 lat.Forma głosowania jest bardzo prosta i będzie obywać się w trzech krokach:

1. Wybór projektów

·  jeden projekt ogólnogminny
·  jeden projekt lokalny miejski
·  jeden projekt lokalny wiejski  

2. 
Wprowadzenie danych głosującego

· Imię, nazwisko, adres zamieszkania
· PESEL
· Numer telefonu komórkowego
· Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
· Oświadczenie dot. zamieszkania na terenie gminy Śrem

 3. Weryfikacja głosu SMS

· Potwierdzenie głosu wprowadzenie otrzymanego kodu SMS

Nowością podczas drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Śremu jest tryb weryfikacji oddanego głosu przez SMS. Zabezpieczenie jest bardzo łatwe, zupełnie darmowe, bezpieczne oraz zbliżone do rozwiązań powszechnie stosowanych w bankowości elektronicznej. Nowy element potwierdzenia głosu SMS ma na celu zadbanie o bezpieczeństwo danych oraz wyeliminowanie naruszenia zasad budżetu obywatelskiego podczas głosowania. Weryfikacja SMS została wprowadzona na podstawie zebranych doświadczeń innych samorządów od lat realizujących budżety partycypacyjne.

Mechanizm weryfikacji głosu jest bardzo prosty. Po wpisaniu danych głosującego należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego, głosujący przez SMS otrzyma kod weryfikacyjny. Otrzymany kod należy wpisać w kolejne pole. Z uwagi że nie każdy osoba posiada telefon komórkowy za pomocą jednego numeru telefonu będą mogły zagłosować dwie osoby.

Zrealizowane zostaną projekty, które uzyskają podczas głosowania największą liczbę głosów do wyczerpania puli środków odpowiednio w każdej kategorii. Niewykorzystane środki finansowe pozostają w budżecie gminy Śrem, o sposobie ich rozdysponowania zadecydują radni Rady Miejskiej w Śremie Ogłoszenie wyników nastąpi w poniedziałek 27 września 2016 r. i zostanie opublikowane na platformie budżetu obywatelskiego oraz na Miejskim Portalu Info
Powrót