projekt nr 1

1. Miasteczko rowerowe w Śremie


Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

obecne boisko do piłki nożnej

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Projekt zakłada budowę miasteczka ruchu drogowego na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 1. Będzie to pierwsza realizacja takiej formy małej architektury w naszym mieście.  Rower to nie tylko ekologiczny środek lokomocji, ale także świetny sposób na spędzanie wolnego czasu i aktywność fizyczną. Nie bez znaczenia są działania Gminy Śrem w ramach programu Rowerowy Śrem i ten projekt idealnie wpisuje się w działania samorządu. Ważnym elementem edukacji szkolnej, jest zapoznanie dzieci i młodzieży z zasadami ruchu drogowego i bezpiecznego poruszania się po drodze.

Opis projektu

Projekt zakłada budowę miasteczka ruchu drogowego na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 1. Lokalizacja miasteczka w tym miejscu nie została wybrana przypadkowo. To właśnie w "jedynce" co roku profesjonalnie przeprowadzane są egzaminy na kartę rowerową. Co więcej szkoła jest położona w centrum miasta, dlatego z obiektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Śremu i okolicy, a także uczniowie innych szkół. Będzie to pierwsza realizacja takiej formy małej architektury w naszym mieście. W latach 90-tych w Śremie istniało miasteczko rowerowe z prawdziwego zdarzenia, ale z niewiadomych powodów zostało zlikwidowane. Liczba miłośników dwóch kółek cały czas rośnie, a świadczą o tym ostatnie badania ruchu przeprowadzone przez Metropolię Poznań. Rower to nie tylko ekologiczny środek lokomocji, ale także świetny sposób na spędzanie wolnego czasu i aktywność fizyczną. Nie bez znaczenia są działania Gminy Śrem w ramach programu Rowerowy Śrem i ten projekt idealnie wpisuje się w działania samorządu.

Miasteczka ruchu drogowego dają duże możliwości właściwego przygotowania dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg. Może to być dobre pole doświadczalne, gdzie namacalnie można poznać znaki, sygnalizację świetlną i ich funkcję w ruchu drogowym. Nie możemy zapomnieć, że oprócz promowania jazdy na rowerze jako alternatywnego środka lokomocji, ważna jest edukacja.

Budowa miasteczka jest planowana na terenie o wymiarach 30x50 metrów. Projekt zakłada wybudowanie jezdni z kostki brukowej (6 cm) o średniej szerokości 2 metrów. Do planowana jest budowa chodników i ścieżki rowerowej. Centralną częścią miasteczka będzie dwupasmowe rondo przy którym znajdą się ławki i kosze na śmieci. W miasteczku znajdzie się skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, przejazd kolejowy, progi zwalniające, droga z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku, droga jednokierunkowa, zwężenie jezdni oraz tzw. ósemka. Obok miasteczka znajdzie się plac z parkingiem rowerowym pod wiatą, a w przyszłości planowane jest postawienie stacji naprawy rowerów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1utwardzenie terenu kostką brukową + projekt110 000 zł
2zakup i montaż oznakowania14 000 zł
3odgrodzenie terenu od drogi wewnętrznej4 500 zł
4nawiezienie ziemi i nasadzenia3 500 zł
5wiata i stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci10 000 zł
6sygnalizacja świetlna mobilna8 000 zł
Łącznie: 150 000 zł

Brak zastrzeżeń