projekt nr 4

4. Kreatywne gry podwórkowe w Czwórce.


Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznej i użytecznej bazy edukacyjno - wypoczynkowej i sportowej dla społeczności osiedla wzbogaconej o mini miasteczko rowerowe. Teren przed południem jest dostępny dla dzieci szkolnych , natomiast po południu aż do zmroku dla środowiska lokalnego. Obecnie teren boiska pokrywa warstwa zniszczonego asfaltu. Zakres koniecznych prac obejmuje wykonanie podbudowy z nowej kostki brukowej na fragmencie boiska szkolnego w kształcie prostokąta o wymiarach 25 m na 47 m  ( co daje powierzchnię 1175 m kw.).Kostkę chcemy pokryć kolorowymi obrazami i schematami znanymi z gier planszowych, odpowiednio dużego formatu, które będą służyć m.in. wspólnym zabawom dorosłych i dzieci. Malowane gry i figury będą służyć dzieciom przy nauce programowania – nauka poprzez zabawę, wzbogacą zajęcia z wychowania fizycznego i pozwolą atrakcyjnie spędzać przerwy i popołudniowy czas wolny – samodzielnie i z rodzeństwem oraz z  rówieśnikami.
W projekcie uwzględnimy również rewitalizację terenów zielonych i doposażenie miejsc do wypoczynku.

Opis lokalizacji

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1wykonanie planu i nawierzchni boiska z kostki brukowej250 000 zł
2koszty opracowania dokumentacji projektowej6 000 zł
3wykonanie gier nawierzchniowych z elementami miasteczka rowerowego45 000 zł
4odgrodzenie terenu od drogi wewnętrznej9 000 zł
5wykonanie ławek, koszy na śmieci, tablic i instrukcji gier10 000 zł
6nawiezienie ziemi i nasadzenia roślin10 000 zł
7mała architektura20 000 zł

Projekt zweryfikowano pozytywnie

Załączniki