projekt nr 14

14. Boisko Piłkarskie ze sztuczną trawą.


Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Boisko szkolne Szkoły Podstawowej im. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Nowe boisko w znacznym stopniu zachęci dzieci i młodzież do aktywności ruchowej nie tylko podczas zajęć w szkole,ale również w czasie wolnym od zajęć. Projekt ten będzie miał wpływ na poprawę dostępności do bazy sportowej, pozwoli na skuteczne propagowanie zdrowego stylu życia, zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców gminy, co z kolei w dłuższej perspektywie czasowej powinno mieć swoje odzwierciedlenie w poprawie kondycji i stanu zdrowia osób korzystających z boiska, a także popularyzacji sportu wśród społeczności i rozwoju młodych talentów sportowych.

Opis projektu

Projekt boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą o wymiarach 33x19,7 m 
Głównym celem zadania jest popularyzacja sportu, aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży gminy  Śrem, a także poprawienie stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez zajęcia ruchowe na lekcjach wychowania fizycznego oraz w czasie wolnym od zajęć, kształtowanie zamiłowania do sportu dzieci i młodzieży, upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci, kreowanie postawy - sport daje radość i zdrowie. Uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu jest przestarzała, nie spełniająca swoich zadań nawierzchnia na boisku szkolnym. Nowe boisko w znacznym stopniu zachęci dzieci i młodzież do aktywności ruchowej nie tylko podczas zajęć w szkole,ale również w czasie wolnym od zajęć. Projekt ten będzie miał wpływ na poprawę dostępności do bazy sportowej, pozwoli na skuteczne propagowanie zdrowego stylu życia, zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców gminy, co z kolei w dłuższej perspektywie czasowej powinno mieć swoje odzwierciedlenie w poprawie kondycji i stanu zdrowia osób korzystających z boiska, a także popularyzacji sportu wśród społeczności i rozwoju młodych talentów sportowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne podbudowy dynamicznej 650m2 24 050 zł
2Ułożenie warstwy wzmacniającej grunt pod warstwy konstrukcyjne z geowłókniny 650m22 600 zł
3Warstwa odsączajaca z piasku zagęszczona mechanicznie grubości 10 cm 650m29 100 zł
4Warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa kamiennego sortowanego 31,5-63 mm grubości 10 cm 650m216 250 zł
5Warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa kamiennego sortowanego 4-31,5 mm grubości 15 cm 650m222 100 zł
6Wyrównanie podbudowy kamieniem sortowanym o frakcji 1-4 mm(miał kamienny) zagęszczonym mechanicznie grubości 5 cm 650m214 950 zł
7Wykonanie obrzeża betonowego 100x20x5 110m2 10 670 zł
8Ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej wys runa ok 45mm 650m2 58 500 zł
9Montaż bramek piłkarskich 5x2 m 2szt 5 800 zł
10Wykonanie dokumentacji projektowej 10 500 zł
Łącznie: 174 520 zł

Projekt zweryfikowano pozytywnie

Załączniki