projekt nr 14

14. Boisko Piłkarskie ze sztuczną trawą.


boisko

Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Boisko szkolne Szkoły Podstawowej im. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Nowe boisko w znacznym stopniu zachęci dzieci i młodzież do aktywności ruchowej nie tylko podczas zajęć w szkole,ale również w czasie wolnym od zajęć. Projekt ten będzie miał wpływ na poprawę dostępności do bazy sportowej, pozwoli na skuteczne propagowanie zdrowego stylu życia, zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców gminy, co z kolei w dłuższej perspektywie czasowej powinno mieć swoje odzwierciedlenie w poprawie kondycji i stanu zdrowia osób korzystających z boiska, a także popularyzacji sportu wśród społeczności i rozwoju młodych talentów sportowych.

Opis projektu

Projekt boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą o wymiarach 33x19,7 m 
Głównym celem zadania jest popularyzacja sportu, aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży gminy  Śrem, a także poprawienie stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez zajęcia ruchowe na lekcjach wychowania fizycznego oraz w czasie wolnym od zajęć, kształtowanie zamiłowania do sportu dzieci i młodzieży, upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci, kreowanie postawy - sport daje radość i zdrowie. Uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu jest przestarzała, nie spełniająca swoich zadań nawierzchnia na boisku szkolnym. Nowe boisko w znacznym stopniu zachęci dzieci i młodzież do aktywności ruchowej nie tylko podczas zajęć w szkole,ale również w czasie wolnym od zajęć. Projekt ten będzie miał wpływ na poprawę dostępności do bazy sportowej, pozwoli na skuteczne propagowanie zdrowego stylu życia, zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców gminy, co z kolei w dłuższej perspektywie czasowej powinno mieć swoje odzwierciedlenie w poprawie kondycji i stanu zdrowia osób korzystających z boiska, a także popularyzacji sportu wśród społeczności i rozwoju młodych talentów sportowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne podbudowy dynamicznej 650m2 24 050 zł
2Ułożenie warstwy wzmacniającej grunt pod warstwy konstrukcyjne z geowłókniny 650m22 600 zł
3Warstwa odsączajaca z piasku zagęszczona mechanicznie grubości 10 cm 650m29 100 zł
4Warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa kamiennego sortowanego 31,5-63 mm grubości 10 cm 650m216 250 zł
5Warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa kamiennego sortowanego 4-31,5 mm grubości 15 cm 650m222 100 zł
6Wyrównanie podbudowy kamieniem sortowanym o frakcji 1-4 mm(miał kamienny) zagęszczonym mechanicznie grubości 5 cm 650m214 950 zł
7Wykonanie obrzeża betonowego 100x20x5 110m2 10 670 zł
8Ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej wys runa ok 45mm 650m2 58 500 zł
9Montaż bramek piłkarskich 5x2 m 2szt 5 800 zł
10Wykonanie dokumentacji projektowej 10 500 zł
Łącznie: 174 520 zł

Projekt zweryfikowano pozytywnie

Załączniki