projekt nr 12

12. Przyjazny Ogród Życzliwości


Wizualizacja ogrodu numer 1

Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 "Mali Przyrodnicy"

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Celem projektu jest stworzenie w ogrodzie P-la z Oddziałami  Integracyjnymi Nr 5 ogólnodostępnej, bezpiecznej strefy odpoczynku dla  mieszkańców Śremu, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i seniorów. Realizacja polegałaby na instalacji ogólnodostępnego defibrylatora AED z opcją pediatryczną ,wymianie  chodników przy głównym wejściu i wokół placu zabaw oraz instalacji łatwo dostępnej również  dla dzieci niepełnosprawnych trampoliny, wymianie piaskownicy, ławek, budowie strefy seniora ze stolikami do gier i bezpiecznej strefy zabaw przez wyłożenie części placu ekolologiczną nawierzchnią.

Opis projektu

Proponowany projekt „Przyjazny Ogród Życzliwości” ma na celu stworzenie bezpiecznej i komfortowej strefy zabaw i wypoczynku.. Jest on adresowany do mieszkańców Śremu- od niemowlaka po seniora i uwzględnia potrzeby ludzi niepełnosprawnych. Dotyczy ogrodzonej, dużej przestrzeni pełnej zieleni, wyposażonej już w instalacje do zabaw. Teren ten oddalony jest od ruchliwych i hałaśliwych dróg. To otwarty dla każdego przez całą dobę ogród Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 „Mali Przyrodnicy” w Śremie, na ul. Komorowskiego 4. Lokalizacja gwarantuje łatwy dostęp do wypoczynku szerokiemu gronu użytkowników. Stwarza warunki do ruchowej aktywności dzieciom i „złapania” oddechu przez rodziców. Projekt „Przyjazny Ogród Życzliwości” w założeniu swym, służy podwyższenia standardu tego miejsca. Zwiększa bezpieczeństwo i komfort pobytu na świeżym powietrzu, stwarza przyjazne otoczenie, również ludziom niepełnosprawnym i seniorom.
Środki uzyskane na realizację projektu miałyby być przeznaczone na zainstalowanie ogólnodostępnego defibrylatora AED oraz na modernizację placu zabaw.
Mając na uwadze potrzeby społeczne i podążając za europejskimi wzorcami projekt przewiduje instalację defibrylatora. Urządzenie, które ma służyć najwyższej wartości- ratowaniu ludzkiego życia. Nagłe zatrzymanie akcji serca jest jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Zagrożenie to dotyka coraz to większej liczby osób, w każdym wieku. Użycie defibrylatora w pierwszych 3-5 minutach po zatrzymaniu krążenia u poszkodowanego, może w znaczny sposób przyczynić się do uratowania jego życia. Defibrylator AED jest urządzeniem, którego może użyć każdy z nas. Komunikaty głosowe podawane w języku polskim informują krok po kroku, co należy robić. Jeśli postępuje się zgodnie z instrukcją, nie można zaszkodzić osobie poszkodowanej, a można ją uratować.. Instalacja przy P-lu Nr 5 jedynego w okolicy, ogólnodostępnego defibrylatora oddziaływałaby edukacyjnie na nas wszystkich. Nie sposób sobie wyobrazić, by przy placówce integracyjnej, z miejscem zabaw również dla dzieci z problemami zdrowotnymi, nie byłoby urządzenia umożliwiającego ratowania ich życia. Dlatego instalowany tu defibrylator miałby mieć również opcję pediatryczną. Projekt przewiduje montaż urządzenia w widocznym, dostępnym dla wszystkich miejscu, na zewnętrznej stronie budynku p-la, tuż przy głównym wejściu. Gwarantuje to dostępność urządzenia dla wszystkich mieszkańców osiedla, nie tylko bywalców ogrodu. Defibrylator ma przecież pomóc jak najszerszej rzeszy obywateli. By zapewnić sprawne działanie urządzenia o każdej porze roku i ochronę przed wandalami będzie ono zainstalowane w specjalnej, przeznaczonej ku temu szafce z alarmem i modułem grzewczym, w miejscu monitorowanym.
Ponadto zorganizowane zostaną szkolenia dla pobliskiej społeczności, szkolenia zarówno z obsługi jak i pierwszej pomocy z użyciem AED.
Natomiast modernizacja placu zabaw polegałaby na wymianie chodników przy głównym wejściu na teren p-la oraz wokół placu zabaw. Chcielibyśmy również zainstalować łatwo dostępną także dla dzieci niepełnosprawnych trampolinę- bezpoślizgową matę.  W projekcie założyliśmy też likwidację starych, zniszczonych już ławek oraz zamontowanie nowych.. Z tego samego powodu wymiany wymagają też stare piaskownice. Plan przewiduje likwidację jednej z nich, a w miejscu drugiej wybudowanie nowej piaskownicy, z miejscami do siedzenia dla dzieci, takiej która komponowałaby się z całym placem zabaw. Ponadto w zamyśle jest stworzenie bezpiecznej strefy zabaw dla dzieci poprzez wyłożenie części placu zabaw nowoczesną ekologiczną nawierzchnią OCOCOLOR, która spełnia rygorystyczne wymogi DIN EN 1177. Struktura tego podłoża pozwala na poruszanie się po placu dzieciom na wózkach inwalidzkich. Taka bezpieczna powłoka ma chronić dzieci przed skutkami upadków.
W cieniu, pod lipą, w miejscu oddalonym od strefy dziecka, proponujemy kąt również dla seniora. Ma być to miejsce z dwoma wygodnymi ławeczkami, ustawionymi po oby stronach stolika, z możliwością dojazdu do niego na wózku. To miejsce gdzie seniorzy i nie tylko mogliby zagrać w szachy lub warcaby, czy po prostu pogawędzić.
Możliwość zrealizowania projektu „Przyjazny Ogród Życzliwości” poza podstawowymi zadaniami: przyjemne, bezpieczne spędzanie czasu na świeżym powietrzu w estetycznym otoczeniu, spełniałby cele wyższe. Zmodernizowany ogród przy Przedszkolu Nr 5 na osiedlu Jeziorany ul. Komorowskiego 4, byłby miejscem spotkań wszystkich: młodych, starszych, sprawnych i tych z trudnościami ruchowymi. To miejsce łączące różnorodność, łączące pokolenia, uczące tolerancji, zapobiegające osamotnieniu. to przyjazny ogród życzliwości.
Takie społeczne udogodnienia sprzyjają budowaniu w naszych małych ojczyznach dobrych relacji międzyludzkich, atmosfery, w której żyje się lepiej i bezpieczniej. Daj sobie i nam szansę.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wymiana chodników -nowa kostka brukowa 331 m2 + obrzeża 255 metrów + wykonanie36 000 zł
2nawierzchnia ekologiczna ococolor 100m3, instalacja nawierzchni w podłożu, koszt transportu89 000 zł
3defibrylator AED z opcją pediatryczną i obudową- zakup,opieka posprzedażowa, szkolenie 13 000 zł
4budowa nowej piaskownicy + demontaż starej8 000 zł
5trampolina ziemna 180 x 1806 900 zł
6stół z ławkami do gry w szachy i chińczyka5 400 zł
74 ławki z oparciem + 5 ławek bez oparć6 700 zł
8monitoring obiektu4 400 zł
Łącznie: 169 400 zł

Projekt zweryfikowano pozytywnie.

Załączniki