projekt nr 5

5. Pudełko Życia


Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Biuro  Towarzystwa mieści się obok  Klubu "Relax" S.M. w Śremie ul. Chłapowskiego 3

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Planuje się zakupić 5000 szt. pudełek z kompletem,tj. naklejkami i kartą informacyjną. Dla każdego zainteresowanego przygotowany będzie formularz zgłoszeniowy i po wypełnieniu  dana osoba otrzyma bezpłatnie  pudełko z kompletem załączników.
Do pracy koordynującej te działania będzie zatrudniona 1 osoba   na umowę zlecenie w wymiarze  20 godz. miesięcznie. Projekt może uratować  życie wielu mieszkańcom.  

Opis projektu

Celem projektu będzie  zapewnienie osobom starszym, samotnym, przewlekle chorym  i niepełnosprawnym właściwej opieki oraz wsparcia w   sytuacjach zagrożenia  zdrowia i życia.

Co to jest "Pudełko życia":
„Pudełko życia” to projekt, który ma na celu zapewnienie osobom starszym, samotnym, schorowanym i niepełnosprawnym właściwej opieki oraz wsparcia w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Pudełko jest narzędziem umożliwiającym przeprowadzenie sprawnej akcji ratunkowej przez służby medyczne lub inne w sytuacji zagrożenia życia. Pudełko może uratować życie każdemu, kto w chwili przyjazdu karetki pogotowia nie jest w stanie podać podstawowych informacji o uczuleniach, zażywanych lekach czy chorobach.

Jak działa "Pudełko życia":
Pudełko życia to plastikowy przedmiot opatrzony specjalną naklejką, który powinien być ulokowany w lodówce. Lodówka jest podstawowym sprzętem na wyposażeniu prawie każdego gospodarstwa domowego. Łatwo można ją odnaleźć, ponieważ znajduje się najczęściej w kuchni lub w pobliżu kuchni. Osoby uczestniczące w akcji otrzymają dwie naklejki, z których jedna powinna być umieszczona  wewnątrz mieszkania, na ścianie w korytarzu, a druga na lodówce. Na naklejce będzie widniała informacja „TUTAJ JEST PUDEŁKO ŻYCIA”.

Co znajduje się w "Pudełku życia":
• karta informacyjna zawierająca wszystkie ważne informacje o pacjencie: dane pacjenta, ważne telefony do najbliższych, rodziny, informacje dotyczące stanu zdrowia, alergie, przebyte operacje, przyjmowane leki,
• informacja co zrobić z kluczami w przypadku, gdy pacjent trafi do szpitala lub kto powinien zaopiekować się psem, kotem lub innym zwierzęciem domowy

Instrukcja korzystania z "Pudełka życia":
• wypełnij kartę informacyjną
• włóż wypełnioną kartę informacyjną do pudełka
• na pudełko naklej naklejkę "Pudełko życia"
• włóż pudełko do lodówki
• na lodówkę przyklej naklejkę z napisem „TUTAJ JEST PUDEŁKO ŻYCIA”.
• w widocznym miejscu np. przy wejściu, w korytarzu przyklej drugą naklejkę „PUDEŁKO ŻYCIA”

„Pudełko życia” jest odpowiedzą na  wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie w sferze zdrowia i życia osób samotnie mieszkających, długotrwale chorych , bądź borykających się z niepełnosprawnością swoją lub osób zależnych w gminie Śrem.
Obecnie realizowany jest projekt "Pudełko życia" gdzie w założeniach beneficjentami są osoby starsze samotnie mieszkające lub osoby niepełnosprawne ,bądź samotnie opiekujące się osobami zależnymi . W  gminie Śrem mieszka przeszło 7 tys. osób starszych i właśnie one bardzo są zainteresowane  projektem, Zgłaszają się osoby starsze mieszkające wspólnie , bądź w rodzinach, gdzie  młodsi członkowie rodziny pracują , a oni cały dzień  są sami i niepokoją się  co będzie, gdy nagle zesłabną lub źle się poczują.
Projekt ten realizowany jest w dużych miastach naszego kraju i  cieszy się bardzo dużym  zainteresowaniem  wśród osób starszych , które  poczuły się bezpieczniej  wiedząc, że posiadają w swoich mieszkaniach takie  narzędzie  jak "Pudełko Życia"

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt zakupu pudełka z dodatkami ( naklejki , karta informacyjna) 5000 kompletów 9 600 zł
2Koszt materiałów biurowych od lutego do grudnia 12 mies. x 150 zł 1 800 zł
3Koszt osoby zatrudnionej na umowę zlecenie 12 mies x 20 godz. x 15,003 600 zł
4Plakaty 100 szt. x 3,00 zł brutto300 zł
5Ulotki 1000 szt 244 zł
6Formularze zgłoszeniowe 5000 szt 1 220 zł
Łącznie: 16 764 zł

Projekt zweryfikowano pozytywnie.