projekt nr 1

1. Nowe miejsca parkingowe – bezpieczeństwo i komfort


Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

ul. Konstytucji 3 –go Maja 2 w Śremie (przy Szkole Podstawowej nr 6)

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Wybudujmy nowe miejsca parkingowe, chodniki i drogę przy ul. Konstytucji 3 Maja 2 przy Szkole Podstawowej Nr 6 i Przedszkolu „Słoneczna Szóstka”.
Celem tego projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu rodziców i dzieci dowożonych z całego Śremu do tych placówek oraz mieszkańców Osiedla Helenki.

Opis projektu

Projekt obejmuje budowę 34 miejsc parkingowych łącznie z chodnikiem i drogą dojazdową. Celem realizacji tytułowego projektu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci dowożonych z terenu Gminy Śrem do przedszkola „Słoneczna Szóstka” i Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie ale także mieszkańców tych okolic przy ul. Konstytucji 3-go Maja i Paderewskiego. Rodzice przybywający na zebrania mają trudności w zaparkowaniu samochodu. Powstałe miejsca parkingowe będą użytkowane nie tylko przez rodziców dowożących dzieci ale także przez mieszkańców budynków przy ul. Konstytucji 3-go Maja, bezpośrednio sąsiadujących z wnioskowanym terenem inwestycyjnym. Budowa nowych miejsc parkingowych i chodników wpłynie także na poprawę estetyki w mieście. Istniejące tereny niezabudowane np. przy ul. Nowowiejskiego, na których w przyszłości mogą również powstać budynki mieszkalne wielorodzinne, również wpływają na potrzebę rozbudowy w tym miejscu parkingów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Roboty drogowe 230 942,44 zł
2Oznakowanie poziome i pionowe4 008,15 zł
3Odwodnienie terenu 25 000 zł
4Oświetlenie materiały i projekt30 000 zł
5Wykonanie dokumentacji docelowej11 000 zł
6Uzyskanie pozwolenia na budowę500 zł
Łącznie: 301 450,59 zł

Projekt zweryfikowany pozytywnie