projekt nr 3

3. Sportowa Szkoła


Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Szkoły podstawowe w Gminie Śrem.

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Celem projektu jest wsparcie rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży, poprzez doposażenie wszystkich szkół podstawowych z Miasta i Gminy Śrem w sprzęt sportowy. W ramach projektu przewiduje się zakup sprzętu sportowego niezbędnego w realizacji zajęć programowych z wychowania fizycznego.  

Opis projektu

SPORTOWA SZKOŁA!

Celem projektu jest wsparcie rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży, poprzez doposażenie wszystkich szkół podstawowych z Miasta i Gminy Śrem w sprzęt sportowy. W ramach projektu przewiduje się zakup sprzętu sportowego niezbędnego w realizacji zajęć programowych z wychowania fizycznego.  
UZASADNIENIE PROJEKTU
Szkoły Gminy Śrem dysponują coraz lepszą bazą sportową. Jednakże, problemem jest niewystarczająca ilość, rodzaj sprzętu sportowego oraz jego nadmierna eksploatacja. Przed reformą w szkołach podstawowych Gminy Śrem uczy się ok. 3178 dzieci (dane US w Poznaniu za rok 2016) po reformie będzie o około 1000 więcej. Dlatego uznaliśmy za niezbędne złożenie wniosku o doposażenie wszystkich szkół podstawowych Miasta i Gminy Śrem w sprzęt sportowy.
Dzięki doposażeniu szkół zajęcia lekcyjne, które obejmujące swym zasięgiem wszystkich uczniów i mają decydujący wpływ na kształtowanie ich stosunku do aktywności ruchowej spełniają przypisaną im rolę. Ponieważ często z braku atrakcyjnego sprzętu bywają tylko "epizodami" ruchowymi.
Zakupiony sprzęt wykorzystany będzie podczas zajęć sportowych w czasie godzin lekcyjnych w klasach sportowych i na zajęciach wychowania fizycznego.
Zakup sprzętu sportowego umożliwi wszechstronny rozwój sportowy dzieci i młodzieży.


Każda nw. szkoła otrzyma tą samą ilość sprzętu, Ilość oraz szczegółowy opis sprzętu znajduje się w załączniku.

1.  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie
2.  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie
3.  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie – szkoła podstawowa nr 2
4.  Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie
5.  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie
6.  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie
7.  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie
8.  Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej
9.  Szkoła Podstawowa im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie
10.  Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie
11.  Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
12.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Śremie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
13.  Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Piłka do gry w piłkę koszykową23 400 zł
2Piłka do gry w piłkę siatkową23 400 zł
3Piłka do gry w piłkę ręczną23 400 zł
4Pika o gry w piłkę nożną26 000 zł
5Zestaw do gry w unihokeja22 100 zł
6Zestaw do gry w badmintona28 600 zł
7Pachołek treningowy z otworami 13 000 zł
8Skakanka6 500 zł
9Wózek na piłki zamykany13 000 zł
10Pompka do pompowania piłek1 300 zł
11Kamizelka/narzutka treningowa9 100 zł
12Siatka do gry w piłkę siatkową6 500 zł
13Siatka do bramki do gry w piłkę nożną3 900 zł
14Płotek lekkoatletyczny15 600 zł
15Komplet meczowy piłka nożna - Chłopcy 19 500 zł
16Komplet meczowy Piłka siatkowa - Chłopcy19 500 zł
17Komplet meczowy piłka koszykowa - Chłopcy19 500 zł
18Komplet meczowy piłka nożna - dziewczęta 19 500 zł
19Komplet meczowy Piłka siatkowa - dziewczęta19 500 zł
20Komplet meczowy piłka koszykowa - dziewczęta19 500 zł
21Tablica wyników/Numerator wyników1 300 zł
22Taśma do mierzenia odległości780 zł
23Siatka do tenisa stołowego1 430 zł
24Piłeczka do tenisa stołowego650 zł
25Rakieta do tenisa stołowego 13 000 zł
Łącznie: 349 960 zł

Akceptacja

Załączniki