projekt nr 9

9. Miasteczko ruchu drogowego w Nochowie


Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Miasteczko rowerowe umieszczone będzie obok boiska wielofunkcyjnego. Będzie jednym z elementów Nochowskiego Centrum Rekreacyjno – Sportowego „ Coś dla dziatek i dziadków”.

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Miasteczko stanie się uzupełnieniem Nochowskiego Centrum Rekreacyjno – Sportowego „ Coś dla dziatek i dziadków”. Wraz z istniejąca siłownią zewnętrzną, placem zabaw dla dzieci, altanką rekreacyjną oraz powstającym boiskiem wielofunkcyjnym  stworzy swoisty kompleks sportowo-rekreacyjny służący zarówno mieszkańcom wsi, jak i pobliskich miejscowości, głównie Śremu, z którego każdego dnia docierają uczniowie i osoby aktywne sportowo (kijkarze, rowerzyści, rolkarze, spacerowicze…).

Opis projektu

Miasteczko ruchu drogowego w Nochowie to obiekt rozplanowany na powierzchni kształtu prostokąta o wymiarach całkowitych 20x60 m wyłożony kostką brukową o grubości 6 cm i wykończony opornikiem betonowym o wymiarach 8x20x100 cm na podbudowie –Rn 2,5-5,0.
W obrębie miasteczka znajdą się 3 główne i 6 łączących je  ścieżek jezdnych o szerokości 3 m oddzielonych od siebie pasami zieleni. Centralny punkt obiektu stanowić będzie rondo o średnicy 4 m. Miasteczko wyposażone będzie w szlak komunikacji pieszej łączący obiekt z ulicą Lipową i docelowo ścieżką rowerową prowadzącą w kierunku Śremu z jednej strony oraz terenem przyszkolnym (parkingiem rowerowym i wejściem na boisko szkolne) z drugiej. Przy chodniku rozlokowane zostaną 6 ławek oraz  6 koszy betonowych na śmieci.
Ponadto wyrysowane zostanie białe oznakowanie poziome: linie, pasy, itp.
Umieszczone zostaną również pionowe znaki drogowe-20 szt.- oraz sygnalizacja świetlna.
Miasteczko stanie się uzupełnieniem Nochowskiego Centrum Rekreacyjno – Sportowego „ Coś dla dziatek i dziadków”. Wraz z istniejąca siłownią zewnętrzną, placem zabaw dla dzieci, altanką rekreacyjną oraz powstającym boiskiem wielofunkcyjnym  stworzy swoisty kompleks sportowo-rekreacyjny służący zarówno mieszkańcom wsi, jak i pobliskich miejscowości, głównie Śremu, z którego każdego dnia docierają uczniowie i osoby aktywne sportowo (kijkarze, rowerzyści, rolkarze, spacerowicze…).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Kostka brukowa 6 cm, opornik 8/20/100, podsypka cementowo - piaskowa119 500 zł
2Elementy wykończenia: trawa 50 kg, farba emulsyjna, biała 50 litrów1 500 zł
3Znaki drogowe - 20 sztuk 5 000 zł
4Ławki styl - bet betonowe 6 sztuk 8 400 zł
5Kosze na śmieci styl - bet 6 sztuk 3 600 zł
6Roboty ziemne 12 000 zł
Łącznie: 150 000 zł

Brak zastrzeżeń