projekt nr 7

7. Park aktywnego wypoczynku: boisko, plac zabaw, siłownia zewnętrzna w Parku Puchalskiego (działka nr 718/2 przy Żurawiej)


Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Plac zabaw, siłownia i boisko na działce 718/2 (pomiędzy ulicami Strusia i Żurawia)

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Projekt na budowę miejsca aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu gdzie każdy w każdym wieku znajdzie coś dla siebie: plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna w Parku Puchalskiego to może być dopiero początek atrakcji dla mieszkańców naszego miasta i okolic. Razem możemy zbudować miejsce gdzie nasze dzieci w każdym wieku, my sami, nasi rodzice, dziadkowie wspólnie i z przyjemnością spędzimy bezpiecznie nasz wolny czas. W kolejnych latach można by dokładać nowe atrakcje gdyż park ten ma ogromny potencjał, dużo miejsca i powinien służyć mieszkańcom do aktywnego wypoczynku.

Opis projektu

Projekt zakłada budowę placu zabaw z głównym ukierunkowaniem na dzieci w wieku od 0 do 3 lat jak i również dla starszych dzieci, budowę boiska wielofunkcyjnego dla dzieci i młodzieży oraz budowę siłowni zewnętrznej w Parku Puchalskiego.  
Celem tego projektu jest stworzenie miejsca dla mieszkańców w rożnym wieku do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
W chwili obecnej w tej części miasta nie ma żadnych atrakcji dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych w jednym miejscu a w szczególności nie ma miejsca gdzie małe dzieci mogłyby się bezpiecznie bawić pod opieką rodziców.  Chodzi głownie o miejsce gdzie teren jest wyłożony miękkim amortyzującym upadki tworzywem, urządzenia są dostosowane dla dzieci w przedziale wiekowym od 0 do 3, ogrodzony płotem czyli bezpiecznym gdzie nie mogą załatwiać swoich potrzeb czworonogi.
Place zabaw czy boisko to przede wszystkim dobra inwestycja w nasze dzieci bo mają niesamowity wpływ na ich prawidłowy rozwój, zachęcają do aktywności fizycznej, która jest niezbędna w procesie wzrostu i wzmacniania układu kostnego oraz mięśni. Stwarzają okazję do treningu umiejętności społecznych – dzieci uczą się współpracy, współzawodnictwa i kreatywności. Dziecko uczy się funkcjonowania w grupie rówieśników, a także nawiązywania relacji. Sprzyjają pracy układu nerwowego oraz mózgu, gdyż zabawa i ruch dostarczają wielu potrzebnych bodźców. Dzieci uczą się kontrolować własne ciało, ćwiczą równowagę i koordynację oraz planowanie swoich ruchów. Stwarzają okazję do pozytywnego spożytkowania dziecięcej energii ale przede wszystkim przybywanie na placu zabaw czy boisku sprawia dzieciom wiele radości.
Siłownia zewnętrzna to bardzo potrzebne miejsce na mapie Śremu w tej części miasta. O jej zaletach nie trzeba nikogo przekonywać bo cóż może być lepszym sposobem na aktywny wypoczynek dla mieszkańców w każdym wieku? Ćwiczenia na świeżym powietrzu doskonale wpływają na poprawę krążenia krwi, koordynacji ruchowej oraz kondycji fizycznej, przynoszą więcej korzyści niż te wykonywane w zamkniętym pomieszczeniu.  Ponadto świetnie redukuje stres, a piękno otoczenia uspokaja. Siłownie zewnętrze mają także zadanie zachęcać każdego do aktywności fizycznej: rodziców, którzy przyszli z dziećmi na plac zabaw obok siłowni, osoby starsze, a także dzieci, które od młodego wieku uczą się, że sport to samo zdrowie.
Miejsce takie, które dałoby możliwość spędzania czasu wielu pokoleniom w jednym miejscu na pewno przyczyni się do aktywnego spędzania czasu całych rodzin na świeżym powietrzu, nie tylko lokalnych mieszkańców ale także i spoza naszego miasta. Mogłoby to się stać atrakcją dla przyjezdnych a przy okazji zachęcać do odwiedzin naszego miasta co mogłoby się przełożyć na rozwój małych rodzinnych biznesów typu kawiarnie, restauracje. Zapewne możliwość spędzania czasu przez wiele pokoleń w jednym miejscu wpłynie też dobrze na relacje rodzinne, sąsiedzkie, na zawieranie nowych przyjaźni oraz na pokazywaniu dobrych wzorców dzieciom poprzez wpajanie im, że można być sprawnym fizycznie w każdym wieku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1boisko sportowe 113 841 zł
2silownia zewnetrzna 47 156 zł
3plac zabaw 138 942 zł
Łącznie: 299 939 zł

Brak zastrzeżeń