projekt nr 16

16. "ŚREM - zGRAna GMINA"


Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

W miejscowościach gminy - Pysząca, Błociszewo i Niesłabin Biblioteka Publiczna w Śremie posiada swoje filie biblioteczne, na terenie których odbędzie się realizacja zaplanowanych działań projektowych w zakresie odbycia warsztatów. Poza tym w Bodzyniewie i Nochowie działania będą miały miejsce na terenie szkół, których dyrektorzy wyrazili zgodę na użyczenie sal w celu przeprowadzenia przewidzianych w projekcie warsztatów. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Mechlin wyraziło zgodę na wynajęcie świetlicy wiejskiej (ul. Szkolna 36 w Mechlinie). Natomiast szersze działania projektowe - nocne spotkanie na planszy i II śremski  konwent gier planszowych PLANSZOTEKA 2017, będą miały miejsce na terenie Biblioteki Publicznej w Śremie ul. Grunwaldzka 10.

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

"ŚREM - zGRAna GMINA" - zadanie celujące w najnowsze trendy współczesnej kultury. Popularyzuje gry planszowe jako bezpieczną formę rozrywki, która pozytywnie łączy ludzi bez względu na wiek i profesje, a także wielokierunkowo rozwija. Angażuje i  integruje mieszkańców wsi z miastem oraz jednoczy ich wokół biblioteki. Dociera z nową ofertą rozrywki do mieszkańców wsi, w miejsca, które kulturalnie ubogaca. Jest dobrym przykładem korelacji instytucji kultury z fanami planszówek-wolontariuszami. Kulturalnie promuje całą gminę oraz każdą miejscowość związaną z realizacją projektu i jej mieszkańców.

Opis projektu

Projekt zatytułowany "ŚREM - zGRAna GMINA" poprzez wykorzystanie współczesnych i ciekawych zjawisk popkultury wytwornie promuje miasto na mapie kulturalnej regionu i kraju.Wzmacnia kulturotwórczą i integracyjną rolę biblioteki.Ponadto reklamuje nowoczesną i przestrzenną samorządową instytucję kultury, jako miejsce współtworzenia lokalnej kultury z mieszkańcami, którzy posiadają nietuzinkowy potencjał wiedzy i umiejętności w zakresie gier planszowych oraz chęć dzielenia się nim z innymi. Realizacja projektu spopularyzuje gry planszowe, jako ciekawą, modną i bezpieczną formę spędzania wolnego czasu dla grup rówieśniczych, rodzinnych, znajomych i nieznajomych, a także międzypokoleniowych na terenie gminy Śrem. Specjaliści różnych dziedzin potwierdzają, że popularne coraz bardziej planszówki ćwiczą umysł gracza, uczą budować relacje towarzyskie. Są rodzajem sympatycznej i radosnej zabawy, która otwiera na innych, pobudza wyobraźnię, uruchamia indywidualne, bądź grupowe myślenie strategiczne, czyli rozwija. Gry planszówkowe to rodzaj przyjemnej rozrywki, która zacieśnia więzi rodzinne, towarzyskie i rówieśnicze. Rozrywka, która pomaga w edukacji szkolnej,ale także uzupełnia wiedzę gracza w różnych dziedzinach życia. Jest doskonałym antidotum na stres i pęd współczesnego świata.Pierwszy etap projektu polega na zorganizowaniu w  6 miejscowościach na terenie gminy (Niesłabin, Mechlin, Nochowo, Pysząca, Bodzyniewo i Błociszewo), po 10 godzin warsztatów planszówkowych dla chętnych w każdym wieku wraz z zakupieniem specjalnie dobranych do miejsca i uczestnika  warsztatów, zestawu gier, który po zrealizowanym projekcie będzie stanowił wyposażenie danej świetlicy bądź szkoły. Do przeprowadzenia warsztatów i pozostałych działań projektowych, związanych bezpośrednio z grami planszowymi zostaną wykorzystane umiejętności oraz  potencjał fanów gier planszowych, związanych od 2015 roku z Biblioteką Publiczną w Śremie i zasoby utworzonej na potrzeby graczy PLANSZOTEKI. Poza tym zasoby PLANSZOTEKI dzięki realizacji zadania zostaną zwiększone i zaktualizowane o przebojowe nowości. Po zorganizowanych warsztatach w terenie - poza Śremem, w Bibliotece Publicznej w Śremie zostanie zorganizowany drugi etap zadania - organizacja nocnego spotkania na planszy, podczas którego uczestnicy warsztatów z terenu gminy, miłośnicy gier planszowych ze Śremu,  a także przybyli goście i okazjonalni uczestnicy, rozegrają turnieje oraz konkursy z nagrodami w poszczególnych grupach i grach. Uczestnicy spotkania zapoznają się z nowościami wydawnictw w zakresie najnowszych i najpopularniejszych gier planszowych w kraju i na świecie, w które będą mogli sami zagrać oraz spróbować bezpośrednio ekscytujących rozgrywek i wspólnej zabawy. Specjalnie na nocne spotkanie zostanie uczynniona dla uczestników, bogato wyposażona wypożyczalnia gier (ok. 200 tytułów) tzw. Games Room, dostępna dla każdego zainteresowanego. Ponadto chętni będą mieli okazję do bezpośredniego spotkania z youtuberami gier planszowych, którzy  tylko sobie w właściwy sposób potrafią do wybranych gier przekonywać, niekonwencjonalnie je prezentować i uczyć umiejętności opanowywania reguł. Będą uczestniczyć w  wykładzie popularno-naukowym wyjaśniającym  triumfy popularności planszówek w XXI wieku oraz renesans spotkań twarzą w twarz przy stolikach z rozłożoną planszą, Dla wszystkich uczestników nocnego spotkania w bibliotece (również tych niezainteresowanych bezpośrednio grami) przewiduje się dodatkowe atrakcje kulturalne, zabawy odkrywające potencjał biblioteczny, loteryjki planszówkowe itp. Ostatnim - etapem projektu będzie organizacja po raz drugi w śremskiej bibliotece, konwentu gier planszowych pod tytułem PLANSZOTEKA  2017, który zaplanowano na drugi weekend września przyszłego roku. Finał projektu "ŚREM zGRAna GMINA" będzie dwudniowym wydarzeniem, na które zjadą do biblioteki nie tylko uczestnicy warsztatów z ościennych miejscowości , ale również miłośnicy planszówek z całej Wielkopolski, czy nawet kraju. Podczas konwentu odbędą się turnieje w najpopularniejsze gry minionego i obecnego roku, mistrzostwa gminne w wybrane gry dla różnych grup wiekowych.  Zaproszone wydawnictwa zaprezentują nowości i swoje przeboje wydawnicze. Projektanci najbardziej popularnych gier odbędą spotkania na żywo z miłośnikami swoich tytułów i zaprezentują ich proces powstawania i udoskonalania. Projekt przewiduje również warsztaty dla nauczycieli i pedagogów (studentów pedagogiki) w zakresie wykorzystania w edukacji potencjału gier planszowych.Ważnym elementem całego projektu jest ścisła współpraca biblioteki z graczami - wolontariuszami, którzy przy instytucjonalnym, organizacyjnym i finansowym wsparciu działań projektowych, zapewniają całemu przedsięwzięciu trafny dobór gier dla odpowiedniego uczestnika, najwłaściwszy przekaz z tzw. "pierwszej ręki" i poprzez bezinteresowne i uczciwe swoje zaangażowanie  - zarówno dla lokalnej społeczności, jak i biblioteki, stanowią niekwestionowaną swoistą wartość dodaną.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Warsztaty w Nochowie, Bodzyniewie, Błociszewie, Niesłabinie, Mechlinie i w Pyszącej, warsztaty dla nauczycieli (wykladowca z UKW w Bydgoszczy), transport uczestnikow na noc i na konwent, dojazdy wolontariuszy 10 600 zł
2Wynajmy sal i pomieszceń, obsługa techniczna nagłośnienie 4 000 zł
3Spotkania z autorami - projektantami gier, noclegi, dojazd (5 osób) 6 000 zł
4Promocja działań projektowych(projekt logo, banery, TV, prasa, plakaty, gadżety) 10 000 zł
5Zakupy: nagrody, gry do projektu ina wyposażenie, napoje, poczęstunek 10 000 zł
6Obsługa koordynacyjno-organizacyjno-finansowa zadania4 000 zł
Łącznie: 44 600 zł

Brak zastrzeżeń