projekt nr 13

13. Ruch i zabawa to jest bardzo ważna sprawa


Opis projektu

Celem naszego projektu jest stworzenie oryginalnego miejsca zabaw dla dzieci, dostępnego dla środowiska lokalnego. Lokalizacja przedszkola jest bardzo atrakcyjna, gdyż znajduje się ono w centrum miasta. Wokół przedszkola skupionych jest wielu mieszkańców. Ogród przedszkolny otwarty jest do późnych godzin wieczornych, co umożliwi dostęp do proponowanego przez nas urządzenia nie tylko dzieciom uczęszczającym do przedszkola, lecz również rodzinom z dziećmi chcącym miło i aktywnie spędzić czas.
Projekt zakłada budowę certyfikowanego urządzenia do zjazdu na linie "SKYRAIL" wraz z nawierzchnią amortyzującą upadki. Jest to dość nietypowe wyposażenie placu zabaw, które sprawi dzieciom wiele radości. Niezwykle istotne jest to, że przyczynia się do rozwoju fizycznego.
Ruch i zmiana wysokości podczas zjazdu ćwiczą utrzymanie równowagi, tak ważnej w życiu człowieka. Dziecko odruchowo będzie wiedziało, jak zachować się, gdy się potknie, jakie wykonać ruchy, by złapać równowagę lub jaką przyjąć pozycję kiedy upadek jest nieuchronny. Dzięki specjalnej nawierzchni amortyzującej upadek będzie mniej niebezpieczny. Radosna zabawa na zjeździe linowym pozytywnie wpływa na prawidłowy rozwój układu nerwowego i mózgu dziecka. Koncentracja potrzebna przy zabawach ruchowych uczy skupienia się, co później owocuje w lepszych wynikach nauczania w szkole.
Na placu zabaw dzieci trenują nie tylko swoje ciało, ale również umenosci społeczne: poznają zasady współżycia w grupie oraz lepiej rozumieją własne możliwości. Zachęcanie - dziecka do aktywności fizycznej od najmłodszych lat, przerodzi się w pozytywne nastawienie do aktywnego stylu życia w późniejszym wieku.
Dzieci mogą wymyślać nieskończoną ilość interpretacji o przestrzeni ! zabaw, na które akurat przyjdzie im ochota. To, że z wielu elementów zabawowych można korzystać na wiele sposobów ma ogromne znaczenie dla rozwoju ich wyobraźni i kreatywności.

Opis lokalizacji

Przedszkole nr 7 "Janka Wędrowniczka"

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Urządzenie Przejażdżka na drążku Skyrail z montażem42 205 zł
2Nawierzchnia EUROFLEX z podbudową, krawężnikami i montażem37 505 zł

Brak zastrzeżeń