projekt nr 17

17. Boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Pyszącej


Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Boisko szkolne przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Boisko szkolne to nie tylko miejsce do spędzania przerw międzylekcyjnych, a po deszczu ze stojącymi kałużami i błotem staje się niedostępne. Boisko może być świetnym miejscem do spędzania w sposób aktywny czasu wolnego po lekcjach. Ustawione wokół boiska ławeczki dadzą chwilę wytchnienia po wysiłku fizycznym. Schody spękane, z ubytkami nie tylko dla osób niepełnosprawnych zawsze były przeszkodą ale podjazd dla wózków rozwiązałby ten problem nawet wtedy gdy będziemy chcieli oddać głos w Okręgowej Komisji Wyborczej mieszczącej się w szkole.

Opis projektu

Społeczność lokalna we współpracy i pełnej aprobacie dyrektora szkoły w Pyszącej wyszła z inicjatywą wykorzystania boiska szkolnego do spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Pyszącej i okolic.
Celem renowacji boiska szkolnego jest zapewnienie społeczności lokalnej, zwłaszcza dzieciom, miejsca do spędzania w sposób aktywny wolnego czasu oraz uczniom szkoły bezpiecznego spędzania przerw międzylekcyjnych.
Renowacja objęłaby płytę główną boiska (30 x 15m) oraz przebudowę wejścia (3,5 x 4m)  wraz z podjazdem dla wózków (6 x 1m) do budynku szkolnego od strony boiska.
Obecna betonowa płyta boiska posiada bardzo liczne ubytki, nierówności, spękania podobnie jak schody wejściowe do szkoły, co nie tyle jest nieestetyczne ale zagraża bezpieczeństwu osób korzystających z boiska.
Renowacja boiska umożliwiłaby bezpieczne z niego korzystanie podczas przerw szkolnych a po zakończeniu lekcji miejsce do zabaw ruchowych dla społeczności lokalnej.
Przebudowa schodów wejściowych do budynku szkolnego wraz z podjazdem dla wózków przede wszystkim umożliwi osobom niepełnosprawnym łatwe wejście do budynku choćby w celu oddania głosu w głosowaniu, ponieważ na terenie szkoły znajduje się Okręgowa Komisja Wyborcza.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Plac w kostce 450m2 + 90mb opornika68 900 zł
2Zakładanie trawnika 1550m217 200 zł
3Roboty ziemne 155m315 300 zł
4Remont schodów i pochylni15 000 zł
5Dokumentacja5 000 zł
Łącznie: 121 400 zł

Brak zastrzeżeń

Załączniki

zgoda.pdf