projekt nr 17

17. Boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Pyszącej


Opis projektu

Społeczność lokalna we współpracy i pełnej aprobacie dyrektora szkoły w Pyszącej wyszła z inicjatywą wykorzystania boiska szkolnego do spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Pyszącej i okolic.
Celem renowacji boiska szkolnego jest zapewnienie społeczności lokalnej, zwłaszcza dzieciom, miejsca do spędzania w sposób aktywny wolnego czasu oraz uczniom szkoły bezpiecznego spędzania przerw międzylekcyjnych.
Renowacja objęłaby płytę główną boiska (30 x 15m) oraz przebudowę wejścia (3,5 x 4m) wraz z podjazdem dla wózków (6 x 1m) do budynku szkolnego od strony boiska.
Obecna betonowa płyta boiska posiada bardzo liczne ubytki, nierówności, spękania podobnie jak schody wejściowe do szkoły, co nie tyle jest nieestetyczne ale zagraża bezpieczeństwu osób korzystających z boiska.
Renowacja boiska umożliwiłaby bezpieczne z niego korzystanie podczas przerw szkolnych a po zakończeniu lekcji miejsce do zabaw ruchowych dla społeczności lokalnej.
Przebudowa schodów wejściowych do budynku szkolnego wraz z podjazdem dla wózków przede wszystkim umożliwi osobom niepełnosprawnym łatwe wejście do budynku choćby w celu oddania głosu w głosowaniu, ponieważ na terenie szkoły znajduje się Okręgowa Komisja Wyborcza.

Opis lokalizacji

Boisko szkolne przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Plac w kostce 450m2 + 90mb opornika68 900 zł
2Zakładanie trawnika 1550m217 200 zł
3Roboty ziemne 155m315 300 zł
4Remont schodów i pochylni15 000 zł
5Dokumentacja5 000 zł

Brak zastrzeżeń

Załączniki

zgoda.pdf