projekt nr 26

26. Mechlin takie ma zwyczaje, że o szóstej rano wstaje, pije kawę, je placusia, na siłowni spala brzusia


Opis projektu

Siłownia plenerowa przyczyni się do aktywnego wypoczynku zarówno młodzieży, dorosłych i seniorów.
Siłownia zaplanowana jest z 5 elementów, tak żeby służyła wiekowo wszystkim mieszkańcom Mechlina.

Opis lokalizacji

Działka sołecka 37/2 zlokalizowana na boisku sportowo rekreacyjnym

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Urzadzenia siłowni plenerowej21 771 zł
2Opracowanie dokumentacji 3 600 zł
3Wykonanie utwardzenia z kostki bet4 500 zł
4Oświetlenie terenu 2 lampy ledowe12 000 zł

Brak zastrzeżeń