projekt nr 26

26. Mechlin takie ma zwyczaje, że o szóstej rano wstaje, pije kawę, je placusia, na siłowni spala brzusia


Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Działka sołecka 37/2 zlokalizowana na boisku sportowo rekreacyjnym

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Wykonanie siłowni plenerowej promować będzie aktywny tryb wypoczynku wśród mieszkańców Mechlina.

Opis projektu

Siłownia plenerowa przyczyni się do aktywnego wypoczynku zarówno młodzieży, dorosłych i seniorów.
Siłownia zaplanowana jest z 5 elementów, tak żeby służyła wiekowo wszystkim mieszkańcom Mechlina.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Urzadzenia siłowni plenerowej21 771 zł
2Opracowanie dokumentacji 3 600 zł
3Wykonanie utwardzenia z kostki bet4 500 zł
4Oświetlenie terenu 2 lampy ledowe12 000 zł
Łącznie: 41 871 zł

Brak zastrzeżeń