projekt nr 14

14. Budowa budynku infrastruktury sportowej przy ul. Poznańskiej 15


Opis projektu

cel,
Budowa budynku infrastruktury sportowej zawierającego:
- 2 x szatnie dla zawodników z zapleczem sanitarnym
- szatnie dla sędziów z zapleczem sanitarnym
- salę konferencyjną
- 2x pomieszczenia klubowe

budynek jednokondygnacyjny w technologii tradycyjnej z przyłączami prądu, wody, kanalizacji oraz zagospodarowanie terenu.
zakres,
Obiekty powstałe w skutek realizacji przedmiotowego projektu będą ogólnodostępne. Poza Klubami sportowymi korzystać z obiektu będą mogły wszelkie stowarzyszenia organizacje oraz drużyny amatorskie i  niezrzeszone w WZPN z terenu Miasta i Gminy.

uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
Zarówno obecny jak i przewidywany rozwój działalności sportowej przez kluby
i stowarzyszenia skłania do ciągłej rozbudowy infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom Miasta i Gminy Śrem. Ogólnopolski trend związany ze wzrostem ilości zawodników trenujących piłkę nożną jest silnie odczuwalny i w naszym Mieście. Dziś piłkę nożną w Śremie regularnie trenuje ponad 500 zawodników. Na obecna chwile jedyna a zarazem główną bazą szkoleniową i miejscem rozgrywania zawodów sportowych z piłki nożnej czy lekkiej atletyki jest kompleks przy ul. Poznańskiej 15. W skład, którego wchodzą dwa pełnowymiarowe boiska trawiaste, kompleks ORLIK ze sztuczna nawierzchnią oraz infrastrukturę stadionu. W związku z wytycznymi Polskiego Związkowego Piłki Nożnej dotyczącymi przyznawania licencji na udział w rozgrywkach. Budynki w parku nie spełniają określonych kryteriów, co
w konsekwencji może grozić nie dopuszczeniem do ligi w ramach WZPN.


wpływ na życie mieszkańców.
Realizacja zaproponowanego przez wnioskodawców przedsięwzięcia, polegającego na budowie budynku infrastruktury sportowej na terenie miasta przyczyni się
w długoterminowym okresie jej użytkowania przez mieszkańców Śremu do wzbogacenia oferty spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież oraz rodziny, jak również wpłynie na rewitalizację istniejącej infrastruktury sportowej. Ponadto projekt umożliwi rozgrywanie meczy w ramach ligi WZPN. poprawi świadomość obywateli w zakresie potrzeb rewitalizacji i rozbudowy infrastruktury sportowej.

Opis lokalizacji

Umiejscowienie budynku, teren pomiędzy bieżnią a ogrodzeniem wzdłuż ul. Poznańskiej, po prawej stronie od bramy wjazdowej (orlik), frontem do płyty głównej boiska.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 6 000 zł
2przyłącza wodno-kanalizacyjne, elektryczne, co oraz kotłownia. 30 000 zł
3budowa budynku infrastruktury sportowej 260 000 zł
4zagospodarowanie terenu4 000 zł

Brak zastrzeżeń