projekt nr 27

27. Zabawa zmysłami i edukacja w Śremskim Zoo - modernizacja kompleksu parkowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych.


Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Park Miejski im. Powstańców Wielkopolskich, w tym Śremskie Zoo

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Świat przyjazny dla wszystkich? TAK! Stwórzmy wyjątkowe miejsce dla niepełnosprawnych i ich pełnosprawnych przyjaciół. Niech Śremskie zoo zamieni się w strefę wypoczynku, rekreacji, zabawy i edukacji z wykorzystaniem wszystkich zmysłów dla całych rodzin, w tym również dla osób niepełnosprawnych. To miejsce, gdzie będą się mogły integrować osoby niepełnosprawne i pełnosprawnymi łącząc się w świetnej zabawie. Znajdą się tu wypukłe i udźwiękowione informacje o zwierzętach dla osób niedowidzących, ścieżka sensoryczna do nauki orientacji przestrzennej i dostosowana dla niewidomych siłownia zewnątrz

Opis projektu

Śrem to gmina, która oferuje wiele atrakcji: zabytki, szlaki rowerowe i piesze, piękne parki czy plażę miejską. Jednym z nich i wyróżniającą gminę Śrem na tle innych jest Śremskie Zoo. Miejsce to jest nie lada atrakcją dla samych mieszkańców, ale i dla turystów. Sprawmy, aby przyciągało ono swoją wyjątkowością i innowacyjnym podejściem do problemu niepełnosprawności, głównie tej związanej z uszkodzonym wzrokiem. Jako wolontariusz Fundacji Szansa dla Niewidomych obserwuję jak liczna grupa osób zmaga się z niedowidzeniem i jak wciąż są pozbawieni możliwości funkcjonowania tak, jak osoba pełnosprawna. Jak można poznawać świat kiedy jeden ze zmysłów, tak bardzo dla nas ważny, został "wyłączony"? Umożliwić jego poznawanie innymi zmysłami: dotykiem, słuchem, węchem. Takie miejsce możemy stworzyć na terenie Śremskiego zoo. Zapach tutejszej roślinności, odgłosy zwierząt połączone z informacją dotykową i dźwiękową o zwierzętach sprawią, że będziemy mogli bawić się i jednocześnie uczyć za pomocą wszystkich zmysłów, a Śremskie Zoo będzie się wyróżniać na tle innych, podobnych obiektów.
Problem niedowidzenia dotyka coraz większą część społeczeństwa, w tym w największej mierze osoby starsze, które z racji wieku zaczynają tracić ostrość widzenia. W czasach tzw. starzejącego się społeczeństwa jest to poważny problem. Na terenie Śremu prężnie funkcjonuje również oddział Polskiego Związku Niewidomych zrzeszający osoby niewidome i słabowidzące.
Nadrzędnym celem projektu jest stworzenie strefy rekreacji, wypoczynku, zabawy i edukacji uwzględniającą specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych wzrokowo, a co za tym idzie:
- przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych, otwarcie się na ich potrzeby;
- stworzenie możliwości aktywnego i samodzielnego uczestnictwa w życiu publicznym, a co za tym idzie poprawy funkcjonowania i jakości życia osób niepełnosprawnych;
- integracja z pełnosprawnymi na zasadzie równości praw oraz zapewnienia optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju we wszystkich sferach: poznawczej, emocjonalnej, fizycznej i społecznej;
- propagowanie postaw prospołecznych;
- edukacja w zakresie wiedzy o życiu zwierząt oraz możliwości poznawania świata przez osoby niewidome.
Projekt zakłada przystosowanie znajdujących się w parku atrakcji, w tym: placu zabaw, siłowni zewnętrznej i zoo dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych , ale w taki sposób, aby były one atrakcyjne i użyteczne dla wszystkich osób odwiedzających park. Rozwiązania takie są już coraz bardziej popularne na świecie np w restauracji w Disneylandzie menu przygotowane jest w języku brajla. W Polsce takie rozwiązania cały czas jeszcze należą do rzadkości. Bądźmy pionierami w tym zakresie! Pokażmy, że Śrem dostrzega problemy osób niepełnosprawnych i chce dążyć do stworzenia dla nich miejsc przyjaznych i dostosowanych.
Rozwiązania, jakie przewiduje projekt:
1. Stworzenie na terenie zoo ścieżki edukacyjnej na którą składać się będą:
- tabliczki informacyjne umieszczone na klatkach ze zwierzętami zawierające opisy zwierząt w brajlu i druku powiększonym (dla osób słabowidzących) oraz wypukły zarys kształtu zwierzęcia. Dzięki nim osoba niewidoma będzie mogła "zobaczyć" za pomocą dotyku jak wygląda alpaka, kangur czy pieski preriowe oraz zapoznać się z informacjami na ich temat.
- ogólna mapa ogrodu zoologicznego w postaci dotykowej i udźwiękowionej z naniesionymi wybiegami zwierząt, ścieżkami i innymi obiektami (np. figury zwierząt)
- dotykowa i udźwiękowiona mapa świata z naniesionymi gatunkami zwierząt i informacjami na ich temat
Doskonałym przykładem takiego dostosowania jest toruńskie zoo (zdjęcia z tej realizacji w załączniku)
2. Siłownia zewnętrzna - umieszczenie tabliczek brajlowskich na urządzeniach gimnastycznych z opisami ćwiczeń. Opisy takie są dostępne dla osób widzących - dlaczego niewidomi mieliby nie mieć do nich dostępu? Rozwiązania takie już funkcjonują w Polsce, m.in w siłowni zewnętrznej w Muszynie.
3. Plac zabaw - pragniemy uzupełnić istniejący już plac zabaw o przestrzeń, w której będzie można doświadczyć zabaw z zakresu orientacji przestrzennej poprzez zastosowanie ścieżki sensorycznej składającej się z np. różnych nawierzchni wyczuwalnych pod stopą czy też obiektów z różnymi fakturami do dotykania dłońmi i rozpoznawania. W tym miejscu poprzez zabawę będą mogły integrować się dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne. Dzieci pełnosprawne będą mogły osobiście przekonać się, z jakimi problemami na co dzień borykają się osoby niedowidzące i jak poznają świat. W ten sposób możemy kształtować w młodym pokoleniu postawy prospołeczne.
4. Tablica informacyjna przy wejściu do parku połączona z mapą kompleksu parkowego z naniesionymi obiektami: plac zabaw, siłownia, pomnik, zoo, stadion miejski. Plan taki posłuży również pełnosprawnym mieszkańcom i turystom do orientacji w ogólnym planie parku. Plan wykonany ze stali nierdzewnej, która jest odporna na warunki atmosferyczne i ewentualne próby zniszczenia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Mapa tyflograficzna Śremskiego Zoo23 000 zł
2Wypukły plan parku ze stali nierdzewnej15 000 zł
3Tabliczki wypukłe z brajlem na klatki 8 250 zł
4Tablica tyflograficzna - mapa świata23 000 zł
5Oznaczenia urządzeń gimnastycznych w brajlu10 000 zł
6Wykonanie ścieżki sensorycznej 70 000 zł
Łącznie: 149 250 zł

Brak zastrzeżeń