projekt nr 21

21. Sport i zabawa sposobem na integrację mieszkańców wsi


Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Zagospodarowanie terenu w sołectwie Niesłabin, Orkowie, Zbrudzewie przy ZSPiG i Kawczu

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Siłownie zewnętrzne to obecnie najpopularniejsze miejsce rekreacyjno treningowe. Ogólnie dostępne i bezpłatne co umożliwia korzystanie każdemu zachęca do propagowania zdrowego stylu życia. Atrakcyjny plac zabaw zachęca dzieci do zabawy i i ogranicza ich czas przy komputerze jest również architektura wizerunku wiosek wieś chce aktywnie wypoczywać swoich centrach na miejscu.

Opis projektu

Celem projektu jest budowa siłowni zewnętrznej placu zabaw i małej architektury na wioskach jak również ożywienie życia społecznego i integracji mieszkańców.Plac zabaw wszechstronnie rozwijający możliwości dzieci i ogólnie dostępny stwarzający aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Uczy dyscypliny i współpracy w grupie siłownie na wolnym powietrzu stwarzają poprawę zdrowego stylu życia i służą relaksowi przez aktywny wypoczynek ostatnio bardzo modny. Potrzeba realizacji centrum integracji wiejskiej służący relaksowi i wypoczynkowi czynnemu podniesienie kondycji sprawnościowej strażakom aby dobrze służyli potrzebującym. Mniej komputera więcej ruchu. Siłownie w każdej wiosce dają możliwość skorzystania z nich bezpłatnie i na miejscu zamieszkania ważnym celem jest sport zabawa i relaks na powietrzu. Pobudzenie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia znajdź czas na relaks i zabawę razem z dziećmi młodzieżą i wszystkimi innymi mieszkańcami Gminy Śrem. Projekt zwiększy aktywność turystyczną gminy Śrem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Sołectwo Niesłąbin33 259 zł
2Sołectwo Orkowo33 259 zł
3Sołectwo Zbrudzewo33 259 zł
4Plac Zabw przy ZSPiG Zbrudzewo 32 600 zł
5Sołectwo Kawcze16 592 zł
Łącznie: 148 969 zł

Brak zastrzeżeń

Załączniki

kosztorys.pdf