projekt nr 3

3. Boisko wielofunkcyjne w Zbrudzewie


Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie, 63-100 Śrem, Zbrudzewo, ul. Śremska 459

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Projekt dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44X25m. Nawierzchnia wykonana z poliuretanu natryskowego 13 mm na warstwie ET 35 mm. Konstrukcja budowy - dwie warstwy kruszyw łamanych o grubści 15 cm i 5 cm z warstwą odsączającą z pisaku. Z dwóch stron za bramkami znajdować się będą piłkochwyty o wysokości 6 m każdy. W skład wyposażenia boiska wchodzą: dwie bramki do piłki ręcznej, cztery tablice do koszykówki oraz słupki i siatka do gry w piłkę siatkową. Teren będzie oświetlony, aby można było korzystać z boiska w okresie jesienno-zimowym i w godzinach wieczornych.

Opis projektu

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie nie posiada boiska. Istnieje plac, na którym odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego (biegi, skoki w dal, gry zespołowe) podczas sprzyjających warunków atmosferycznych (wrzesień, kwiecień, maj, czerwiec).
Ten teren jest udostępniane także w godzinach popołudniowych oraz w czasie ferii letnich. Korzystają z niego dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych naszego Zespołu, a także absolwenci placówki.
Nasi uczniowie są bardzo zainteresowani sportem, a potwierdzają to ich wyniki w różnych zawodach (co roku mamy stypendystów za osiągnięcia sportowe). Uważamy, że posiadanie terenu sportowego z prawdziwego zdarzenia na pewno zmotywuje większą grupę uczniów do rozwijania pasji sportowej.
Poza tym nowy obiekt wpłynie na poszerzenie oferty edukacyjna placówki. Szkoła zyska szansą na na realizację zajęć w klasach sportowych, co równocześnie umożliwi nawiązanie współpracy z klubami sportowymi działającymi w gminie Śrem.
Ruch na świeżym powietrzu wśród atrakcyjnych sprzętów to alternatywa dla młodych ludzi uzależnionych od cyberprzestrzeni. Dzięki bezpiecznie urządzonemu placowi sportowemu zapewnimy wszystkim aktywny wypoczynek, a tym samym wpłyniemy na rozwój psychoruchowych naszych uczniów. W ten sposób przeciwstawimy się też chorobom cywilizacyjnym XXI wieku, czyli otyłości, cukrzycy i schorzeniom układu krążenia.
Atrakcyjne miejsce pobudzi nie tylko kreatywność i aktywność ruchową młodych ludzi. Czas spędzony z rówieśnikami wzmocni ponadto ich kompetencje społeczne.
Boisko wielofunkcyjne stanie się również miejscem łączącym wszystkich Zbrudzewian. Tu przecież można przeprowadzać imprezy sportowe dla poszczególnych grup wiekowych - dorosłych i dzieci. Starsi trenujący siatkówkę, koszykówkę czy piłkę nożną zyskają specjalistyczny obiekt, z którego będą mogli korzystać przez cały rok (w godzinach popołudniowych).
Kolejnym pozytywnym zjawiskiem będzie integracja z sąsiednimi wioskami. Mieszkańcy Niesłabin i Orkowa będą korzystali z nowoczesnego boiska na równi z mieszkańcami Zbrudzewa.
Dążąc do realizacji naszego marzenia o wielofunkcyjnym boisku, przywołujemy hasło: "W zdrowym ciele zdrowy duch(współdziałania)!".

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie boiska z nawierzchni syntetycznej na podbudowie z kruszyw łamanych grubości 20cm z warstwą odsączającą z piasku240 000 zł
2Wyposażenie boiska20 000 zł
3Piłkochwyty20 000 zł
4Oświetlenie20 000 zł
Łącznie: 300 000 zł

Brak zastrzeżeń