projekt nr 20

20. Przyjazny Ogród Życzliwości


Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Ogród przy Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 „Mali Przyrodnicy", ul. T. Bora Komorowskiego 4, Śrem. Osiedle Jeziorany.

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Celem projektu jest stworzenie w centrum Jezioran, w ogrodzie Przedszkola Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi ogólnodostępnej, bezpiecznej strefy odpoczynku dla mieszkańców Śremu, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i seniorów. Realizacja polegałaby na rozbudowie infrastruktury ogrodu przez montaż kładki, piaskownicy i karuzeli dla dzieci poruszających się na wózku oraz uzupełnienie gumowym podłożem istniejących już obiektów. Przewidziano modernizację piaskownic, wymianę ławek, strefę seniora ze stolikiem do gier oraz instalację w monitorowanym miejscu defibrylatora AED z opcją pediatryczną.

Opis projektu

Proponowany projekt „Przyjazny ogród życzliwości” ma na celu stworzenie bezpiecznej i komfortowej strefy zabaw i wypoczynku dla wszystkich: dzieci i dorosłych. Jest on adresowany do mieszkańców Śremu - od niemowlaka po seniora i uwzględnia potrzeby ludzi niepełnosprawnych. Dotyczy ogrodzonej, stosunkowo dużej przestrzeni pełnej zieleni i wyposażonej już w nowe instalacje do zabaw. Teren ten oddalony jest od ruchliwych i hałaśliwych dróg, położony w samym centrum osiedla Jeziorany. Jest obok nas! To otwarty dla każdego przez całą dobę ogród Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 „Mali Przyrodnicy” w Śremie, na ul. Komorowskiego 4. Taka lokalizacja gwarantuje łatwy dostęp do wypoczynku szerokiemu gronu użytkowników. Stwarza warunki do ruchowej aktywności dzieciom i „złapania” oddechu przez rodziców. Sprzyja spotkaniom towarzyskim seniorów.
Projekt „Przyjazny ogród życzliwości” w założeniu swym służy podwyższeniu standardu tego miejsca. Zwiększa bezpieczeństwo i komfort pobytu na świeżym powietrzu, stwarza przyjazne otoczenie, również ludziom niepełnosprawnym i seniorom.
Środki uzyskane na realizacje projektu miałyby być przeznaczone między innymi na instalację karuzeli oraz piaskownicy z kładką, dostosowanych dla dzieci poruszających się na wózkach.
Byłoby to uzupełnienie istniejących już, świeżo zainstalowanych w ogrodzie urządzeń do zabaw dla wszystkich dzieci.
Ponadto w zamyśle jest wyłożenie pod nimi nawierzchni gumowym podłożem.Taka bezpieczna powłoka ma chronić dzieci przed skutkami upadków. Projekt przewiduje likwidację starych, zniszczonych już ławek i zamontowania 9 nowych, bezpiecznych i współgrających z istniejącą już nową infrastrukturą ogrodu. Z tego samego powodu wymiany wymagają stare piaskownice. Plan przewiduje przebudowę 4 starych na 2 nowe, większe, tego samego typu jakie widzimy w naszej przestrzeni osiedlowej, obudowane klinkierem, a w efekcie wpisujące się w estetykę szerszego otoczenia.
W cieniu, pod lipą, w miejscu oddalonym od strefy dziecka proponujemy kąt nie tylko dla seniora. Ma być to miejsce z 2 wygodnymi ławkami, ustawionymi po obu stronach stolika, z możliwością dojazdu do niego na wózku. To miejsce, gdzie seniorzy i nie tylko mogliby zagrać w szachy, warcaby czy chińczyka lub po prostu pogawędzić.
I uwaga! Nowość w naszym otoczeniu! Idąc z duchem czasu, mając na uwadze potrzeby społeczne i podążając za europejskimi wzorcami projekt przewiduje instalację nowoczesnego defibrylatora. To urządzenie, które ma służyć najwyższej wartości - ratowaniu ludzkiego życia. Nagłe zatrzymanie akcji serca jest jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Zagrożenie to dotyka coraz to większej liczby osób, w każdym wieku. Użycie defibrylatora w pierwszych 3-5 minutach po zatrzymaniu krążenia u poszkodowanego, może w znaczny sposób przyczynić się do uratowania jego życia.
Defibrylator AED jest urządzeniem, którego może użyć każdy z nas. Komunikaty głosowe podawane w języku polskim informują krok po kroku co należy robić. Jeśli postępuje się zgodnie z instrukcją, nie można zaszkodzić osobie poszkodowanej, a można ją uratować. Trzeba jedynie przezwyciężyć opory psychiczne – a pojawienie się takiego urządzenia w naszej przestrzeni publicznej na pewno sprzyjałoby temu. Instalacja przy Przedszkolu Nr 5 jedynego w okolicy, ogólnodostępnego defibrylatora oddziaływałaby edukacyjnie na nas wszystkich, dzieci i dorosłych.
Jakkolwiek nagłe zatrzymanie krążenia rzadko występuje u dzieci, nie sposób sobie wyobrazić, by przy placówce integracyjnej, z miejscem zabaw również dla dzieci z problemami zdrowotnymi, nie było urządzenia umożliwiającego ratowania ich życia. Dlatego instalowany tu defibrylator miałby mieć również opcję pediatryczną, by służyć wszystkim - od przedszkolaka po seniora. Już teraz ogród przedszkolny, usytuowany w centrum dużego osiedla skupia wielu mieszkańców. Zasadna jest wobec tego instalacja defibrylatora.
Projekt przewiduje montaż urządzenia w widocznym, dostępnym dla wszystkich miejscu, na zewnętrznej ścianie budynku przedszkola, tuż przy głównym wejściu do placówki, pod zadaszeniem. Gwarantuje to dostępność urządzenia dla wszystkich
mieszkańców osiedla, nie tylko bywalców ogrodu. Defibrylator ma przecież zabezpieczać jak najszerszą rzeszę obywateli.
By zapewnić sprawne działanie urządzenia o każdej porze roku i ochronę przed wandalami będzie ono zainstalowane w specjalnej, przeznaczonej ku temu szafce z alarmem i modułem grzewczym, w miejscu monitorowanym. W ogrodzie zostanie zainstalowana tablica z instrukcją użycia defibrylatora.
Ponadto dla pobliskiej społeczności zorganizowane zostaną szkolenia zarówno z obsługi jak i pierwszej pomocy z użyciem AED. Takie prospołeczne udogodnienia sprzyjają budowaniu w naszych małych ojczyznach dobrych relacji międzyludzkich, atmosfery, w której żyje się lepiej i bezpieczniej. Daj sobie, daj nam szansę.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zestaw zabawowy z piaskownicą dla dzieci na wózkach inwalidzkich, karuzela dla dzieci na wózkach inwalidzkich, przebudowa dwóch piaskownic, podłoża gumowe pod sprzęty na placu zabaw, stół z ławkami do gry w szachy i chińczyka, 4 ławki z oparciem, 5 ławek bez oparć106 600 zł
2Defibrylator AED z opcja pediatryczna, obudowa do defibrylatora AED z alarmem i modułem grzewczym, opieka posprzedażowa defibrylatora, koszty eksploatacji defibrylatora, szkolenia społeczności lokalnej związane z obsługą defibrylatora AED i udzielaniem pierwszej pomocy, Tablica z instrukcją obsługi defibrylatora AED23 319 zł
3Monitoring ogrodu przedszkolnego4 395 zł
Łącznie: 134 314 zł

Brak zastrzeżeń

Załączniki