projekt nr 11

11. Boisko do gry w kosza plus oświetlenie - HELENKI


Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Wschodnia część działki numer 1178/10 w obrębie Śremu (boisko) - 1177/3, 1178/10 (latarnie)

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Projekt obejmuje wybudowanie boiska do gry w kosza pomiędzy sp6 a „Helenkami Dolnymi" wraz z oświetleniem drogi powrotnej ze szkoły do domu.

Opis projektu

Boisko do gry w kosza wraz z oświetleniem przejścia między szkołą sp6 a „Helenkami Dolnymi"

Opis techniczny:
1. Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do gry w koszykówkę na osiedlu Helenki.
2. Podstawowe dane:
- Powierzchnia boiska   204,00 m2
- Powierzchnia opaski z kostki betonowej    30,00 m2
- Łączna powierzchnia boiska   234,00 m2

3. Konstrukcja boiska:
- warstwa nawierzchni poliuretanowej natryskowa   gr.13mm
- warstwa z granulatu ET                                      gr.35mm
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm  gr.5cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm  gr.10cm
- warstwa odsączająca z piasku                           gr.15cm
- grunt rodzimy
Obramowanie boiska wykonać z oberży betonowej o wym. 8x30x100cm na łąwie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 na chudym betonie gr.10cm

4. Konstrukcja opaski wokół boiska
Dookoła boiska wykonać opaskę z kostki betonowej o szer. 0,50m.
Konstrukcja opaski:
- kostka betonowa prostokątna      gr.6cm
- podsypka cementowo-piaskowa  gr.5cm
- warstwa wyrównawcza z piasku  gr.10cm
- grunt rodzimy
Obramowanie opaski wykonać z oberży betonowych o wymiarach 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm
5. Elementy wyposażenia boiska:
- obręcz do koszykówki z siatką                     2szt.
- Tablica epoksydowa 105x180                       2szt.
- Mechanizm regulacji wysokości                   2szt.
- Konstrukcja jednosłupowa montowana w tulei 2szt.
Kolor nawierzchni boiska RAL 2001
Kolor linii boiska d koszykówki biały

10 latarni parkowych według cennika gminnego 2500zł za sztukę czyli 5000zł
UWAGA
Ze względu na ograniczoną szerokość boiska, wymiary linii boiska pomniejszyć i dostosować proporcjonalnie do jego wymiarów.
Szacunkowy koszt:150000zł

Kosztorys:
DO propozycji projektu Budżetu Obywatelskiego Śremu, dołączam kserokopię oferty według, której wykonano boisko przy zespole szkół specjalnych. Zsumowałem do siebie wszystkie kwoty z pominięciem tych przy, których postawiłem krzyżyk(mój projekt nie obejmuje ogrodzenia, parkingu i sprzętu do gry w siatkówkę) i wyszła mi kwota :78932,70 zł(netto), po uwzględnieniu kosztów sporządzenia dokumentacji(ok 5000zł netto)i rbót ziemnych (około 4000 zł netto), wychodzi 87932,70(netto), czyli 108 157,22 zł brutto. 10 latarni parkowych według cennika gminnego 2500zł za sztukę czyli 25000zł. 16842,78zł proszę traktować jako rezerwę w razie wystąpienia niespodziewanych kosztów oraz potencjalnych kosztów inflacji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1sporządzenie dokumentacji6 150 zł
2roboty ziemne4 920 zł
3wykonanie boiska97 087 zł
410 latarni parkowych 25 000 zł
5rezerwa w razie wystąpienia niespodziewanych kosztów16 843 zł
Łącznie: 150 000 zł

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki

opistechniczny.pdf