projekt nr 9

9. Centrum sportu i rekreacji "Amicus"


Plan centrum rekreacji

Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Teren obecnego boiska oraz placu zabaw przy ulicy Śremskiej w Mórce.

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Celem niniejszego projektu jest adaptacja terenu należącego do gminy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, tak aby zwiększyć grono odbiorców tego terenu, poprawić jakość i bezpieczeństwo jego użytkowników. W dobie komputerów promocja sportu i aktywności fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży jest konieczna. Poza prozdrowotnym charakterem projektu będzie on także pełnił rolę integracyjną dla społeczności lokalnej oraz wsparcie dla Stowarzyszenia ZKSP "Amicus" Mórka.

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej zachęcającej do aktywności fizycznej i wypoczynku na świeżym powietrzu. Projekt przewiduje rewitalizację płyty boiska piłkarskiego, budowę boiska do siatkówki plażowej, montaż 5 elementów siłowni zewnętrznej, ogrodzenie i oświetlenie obiektu. Centrum sportowo-rekreacyjne jest odpowiedzią na potrzeby nowoczesnego społeczeństwa, które chce żyć długo i zdrowo. Natomiast plac zabaw nie tylko zachęci dzieci do aktywności fizycznej, ale także da im okazję do treningu umiejętności społecznych.

Połączenie tych trzech elementów jakimi są zmodernizowane boisko sportowe, siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw daje możliwość aktywnego spędzania czasu całą rodziną. Projekt ten będzie miał wpływ na poprawę i zwiększenie dostępności do bazy sportowej oraz pozwoli na skuteczniejsze propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy. Budowa boiska przyczyni się do poprawy zagospodarowania przestrzennego miejscowości, jak również do jej uatrakcyjnienia, jako miejsce zamieszkania. Realizacja przedmiotowej infrastruktury będzie sprzyjała nawiązaniu kontaktów społecznych o charakterze komunikacyjnym i rekreacyjnym.

Projekt zakłada także wsparcie Stowarzyszenia ZKSP "Amicus" Mórka w realizacji statutowych działań dotyczących sportu. Zadanie klubu to organizacja zawodów sportowych, które powinny się odbywać na przystosowanych do tego obiektach oraz prowadzenie zajęć i treningów dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Od jakości infrastruktury społecznej zależy standard życia mieszkańców naszej gminy. Nieodpłatna możliwość skorzystania z urządzeń będzie dodatkowym atutem oraz atrakcyjną formą spędzenia wolnego czasu.

Mała architektura: ławka sportowa 6 szt., ławka z oparciem 3 szt., kosze na śmieci 4 szt., stojak na rowery 1 szt.,
Siłownia zewnętrzna: stanowisko nr 1 Wyciskanie siedząc + prasa nożna + słup nośny, stanowisko nr 2 Drabinka + podciąg nóg + słup nośny, stanowisko nr 3 Wioślarz,
Boisko do siatkówki plażowej: dwa słupki do siatek, siatka, piasek (płukany drobny/średni min. 30 cm), żwir 5 cm, geowłóknina, piłki do siatkówki plażowej 3 sztuki, taśmy boczne, antenki,
Boisko piłkarskie: roboty ziemne związane z wyrównaniem boiska i zasianiem trawy, budowę piłko-chwytów, wymiana bramek.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Oświetlenie terenu - lampy 22 000 zł
2Mała architektura - ławki 3 szt., ławki sportowe 6 szt., kosze na śmieci 4 szt., stojak na rowery15 000 zł
3Ogrodzenie obiektu - 110 MB9 000 zł
4Urządzenia siłowni plenerowej - 5 stanowisk10 000 zł
5Rewitalizacja płyty boiska piłkarskiego10 000 zł
6Wykonanie boiska do siatkówki plażowej10 000 zł
7Prace projektowe15 000 zł
8Bramki6 000 zł
9Piłkochwyty20 000 zł
10Przyłącze prądu i wody10 000 zł
11Odnowienie placu zabaw5 000 zł
12Wymiana elementu placu zabaw - karuzela5 000 zł
Łącznie: 137 000 zł

Projekt zweryfikowano pozytywnie.

Załączniki