projekt nr 1

1. Czysty Śrem


Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Umieszczenie większej ilości koszy na śmieci, które poprawią jakość życia mieszkańców gminy. Takie małe kroczki sprawią, że bez wielkiego wysiłku możemy zadbać o środowisko!

Opis projektu

Celem projektu jest umieszczenie większej ilości koszy na śmieci w gminie Śrem. Zbyt mała ilość śmietników często utrudnia życie mieszkańcom gminy. Brak koszy w niektórych lokalizacjach sprawia, że ludzie wyrzucają śmieci na chodnik czy trawnik, co zanieczyszcza środowisko i psuje estetykę gminy. Wiele koszy jest przepełnionych, a w pobliżu nie ma dodatkowych. Dzięki umieszczeniu koszy pozbędziemy się wyżej wymienionych problemów i zadbamy o czystość gminy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

121 koszy ulicznych5 775 zł
2montaż 21 koszy 1 680 zł
Łącznie: 7 455 zł

Projekt zweryfikowano pozytywnie
Wskazana kwota może nie być wystarczająca na zrealizowanie projektu "Czysty Śrem". Wartość projektu powinna wynosić 8500 zł.

Załączniki