projekt nr 1

1. Czysty Śrem


Opis projektu

Celem projektu jest umieszczenie większej ilości koszy na śmieci w gminie Śrem. Zbyt mała ilość śmietników często utrudnia życie mieszkańcom gminy. Brak koszy w niektórych lokalizacjach sprawia, że ludzie wyrzucają śmieci na chodnik czy trawnik, co zanieczyszcza środowisko i psuje estetykę gminy. Wiele koszy jest przepełnionych, a w pobliżu nie ma dodatkowych. Dzięki umieszczeniu koszy pozbędziemy się wyżej wymienionych problemów i zadbamy o czystość gminy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

121 koszy ulicznych5 775 zł
2montaż 21 koszy 1 680 zł

Projekt zweryfikowano pozytywnie
Wskazana kwota może nie być wystarczająca na zrealizowanie projektu "Czysty Śrem". Wartość projektu powinna wynosić 8500 zł.

Załączniki