projekt nr 11

11. Mechlin takie ma zwyczaje, że o szóstej rano wstaje, pije kawę, je placusia, na siłowni spala brzusia!


Opis projektu

Siłownia plenerowa przyczyni się do aktywnego wypoczynku zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.
Trybuny przyczynia się do lepszego funkcjonowania boiska sportowo-rekreacyjnego oraz spędzania w bezpiecznych warunkach czasu w tym miejscu. Zarówno podczas imprez sportowych, festynów rodzinnych oraz spotkań integracyjnych.

Opis lokalizacji

Mechlin, ul. Ks. P. Wawrzyniaka

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Trybuny 2 szt. - długie 60 mb109 962 zł
2Lampy ledowe 2 szt.12 000 zł
3Siłownia zewnętrzna46 105,32 zł
4Bramki treningowe do piłki nożnej 10 400 zł
5Wiata stadionowa 2 szt.14 820 zł
6Dokumentacja 3 600 zł

Projekt zweryfikowano pozytywnie.