projekt nr 11

11. Mechlin takie ma zwyczaje, że o szóstej rano wstaje, pije kawę, je placusia, na siłowni spala brzusia!


Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Mechlin, ul. Ks. P. Wawrzyniaka

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Wykonanie siłowni plenerowej oraz wyposażenie boiska sportowego promować będzie sportowy tryb życia wśród mieszkańców Mechlina oraz pobliskich miejscowości.

Opis projektu

Siłownia plenerowa przyczyni się do aktywnego wypoczynku zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.
Trybuny przyczynia się do lepszego funkcjonowania boiska sportowo-rekreacyjnego oraz spędzania w bezpiecznych warunkach czasu w tym miejscu. Zarówno podczas imprez sportowych, festynów rodzinnych oraz spotkań integracyjnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Trybuny 2 szt. - długie 60 mb109 962 zł
2Lampy ledowe 2 szt.12 000 zł
3Siłownia zewnętrzna46 105,32 zł
4Bramki treningowe do piłki nożnej 10 400 zł
5Wiata stadionowa 2 szt.14 820 zł
6Dokumentacja 3 600 zł
Łącznie: 196 887,32 zł

Projekt zweryfikowano pozytywnie.