projekt nr 3

3. Plac rekreacyjno-rowerowy dla każdego!


Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Plac znajdujący się na terenie SP4 (pomiędzy salą gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym), w centrum najstarszej części osiedla Jeziorany, sąsiadujący z parkiem i terenami zielonymi nad jeziorem.

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Przedsięwzięcie polegać będzie na wyłożeniu powierzchni przy szkole kostką betonową  w dwóch kolorach.

Miejsc przystosowane będzie do zabaw rekreacyjnych, gier i praktycznej nauki oraz doskonalenia umiejętności jazdy na rowerze.

Bawiące się dzieci można obserwować z przyległych ławek i terenu zielonego znajdującego się na przyległym terenie szkolnym.

Zakłada się, że oddana infrastruktura poprawi bezpieczeństwo użytkowników ze szkoły i przyczyni się też do polepszenia kondycji sportowej dzieci i mieszkańców osiedla oraz uatrakcyjni ofertę szkoły.

Opis projektu

Celem naszego projektu jest stworzenie bezpiecznej użytecznej bazy rekreacyjno-edukacyjno-wypoczynkowej dla dzieci szkolnych (prawie 500 uczniów z rejonu i spoza rejonu) oraz dla społeczności osiedla. Teren przy szkole jest dostępny przed południem dla dzieci szkolnych, a do zmroku – otwarty dla środowiska lokalnego. Obecnie teren przy szkole pokryty jest zniszczoną warstwą asfaltu. Zakres koniecznych prac to budowa nowej nawierzchni z kostki brukowej na terenie przy szkole – powierzchnia 2125 m2 . Kostkę chcemy ułożyć z użyciem dwóch kolorów tak, by powstał plac z rondem, w którego centrum znajdzie się napis SP4. Będą też ścieżki rowerowe, które umożliwią dzieciom z klasa IV naukę praktyczną przed egzaminem na kartę rowerową, a wszystkim pozostałym uczniom i dzieciom z osiedla -doskonalenie umiejętności techniki jazdy rowerem.
Na nowym placu dzieci mogą spędzać bezpiecznie przerwy i odbywać niektóre lekcje wychowania fizycznego, zajęcia rekreacyjne – z chustą animacyjną, badmintonem, skakankami itp. Popołudniami całe rodziny mogą użytecznie spędzać czas.

Projekt obejmuje również utworzenie i rewitalizacje terenu zielonego przy szkole i doposażenie miejsca przy boisku w ławki, lampy i nagłośnienie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie nawierzchni z dwukolorwej betonowej kostki brukowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej.280 000 zł
2Utworzenie i rewitalizacja terenów zielonych przy szkole.25 000 zł
3Lampy ekologiczne.20 000 zł
4Stojaki do rowerów.5 000 zł
5Ławki.3 000 zł
6Wymiana chodnika prowadzącego do placu.6 000 zł
7Nagłośnienie60 000 zł
Łącznie: 399 000 zł

Projekt zweryfikowany POZYTYWNIE