projekt nr 3

3. Plac rekreacyjno-rowerowy dla każdego!


Opis projektu

Celem naszego projektu jest stworzenie bezpiecznej użytecznej bazy rekreacyjno-edukacyjno-wypoczynkowej dla dzieci szkolnych (prawie 500 uczniów z rejonu i spoza rejonu) oraz dla społeczności osiedla. Teren przy szkole jest dostępny przed południem dla dzieci szkolnych, a do zmroku – otwarty dla środowiska lokalnego. Obecnie teren przy szkole pokryty jest zniszczoną warstwą asfaltu. Zakres koniecznych prac to budowa nowej nawierzchni z kostki brukowej na terenie przy szkole – powierzchnia 2125 m2 . Kostkę chcemy ułożyć z użyciem dwóch kolorów tak, by powstał plac z rondem, w którego centrum znajdzie się napis SP4. Będą też ścieżki rowerowe, które umożliwią dzieciom z klasa IV naukę praktyczną przed egzaminem na kartę rowerową, a wszystkim pozostałym uczniom i dzieciom z osiedla -doskonalenie umiejętności techniki jazdy rowerem.
Na nowym placu dzieci mogą spędzać bezpiecznie przerwy i odbywać niektóre lekcje wychowania fizycznego, zajęcia rekreacyjne – z chustą animacyjną, badmintonem, skakankami itp. Popołudniami całe rodziny mogą użytecznie spędzać czas.

Projekt obejmuje również utworzenie i rewitalizacje terenu zielonego przy szkole i doposażenie miejsca przy boisku w ławki, lampy i nagłośnienie.

Opis lokalizacji

Plac znajdujący się na terenie SP4 (pomiędzy salą gimnastyczną a boiskiem wielofunkcyjnym), w centrum najstarszej części osiedla Jeziorany, sąsiadujący z parkiem i terenami zielonymi nad jeziorem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie nawierzchni z dwukolorwej betonowej kostki brukowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej.280 000 zł
2Utworzenie i rewitalizacja terenów zielonych przy szkole.25 000 zł
3Lampy ekologiczne.20 000 zł
4Stojaki do rowerów.5 000 zł
5Ławki.3 000 zł
6Wymiana chodnika prowadzącego do placu.6 000 zł
7Nagłośnienie60 000 zł

Projekt zweryfikowany POZYTYWNIE