projekt nr 7

7. Rodzinna Przystań Sportu i Rekreacji - Plaża Miejska


Wizualizacja placu zabaw

Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Teren znajdujący się w pobliżu plaży miejskiej w Śremie.
- Plac Zabaw w miejscu istniejącego boiska do Badmintona
- Senior Park w sąsiedztwie siłowni zewnętrznej i toru street workout

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

" Rodzinna Przystań Sportu i Rekreacji - Plaża Miejska " - jest ogólnodostępnym miejscem do aktywnego spędzania czasu dla wszystkich mieszkańców Śremu.  Projekt terenów rekreacyjnych przy Jeziorze Grzymisławskim uwzględnia potrzeby najmłodszych i seniorów. Służy do rozwijania orientacji przestrzennej, zachowania równowagi i rozwoju sensoryczno-motorycznego w atmosferze dobrej zabawy najmłodszych. Ponadto jest obszarem służącym zmysłom, towarzyskim zajęciom, doświadczeniom, wzmacniającym pamięć i poprawiającym sprawność fizyczną Naszych Seniorów.

Opis projektu

Rodzinna Przystań Sportu i Rekreacji - Plaża Miejska jest ogólnodostępnym miejscem do aktywnego spędzania czasu dla wszystkich mieszkańców Śremu.

Projekt znajduje się na terenie należącym do Gminy Śrem przy ul. Jeziornej. Wybrana lokalizacja posiada bardzo dobrą infrastrukturę: parkingi i alejki spacerowe, a jej atrakcyjność potęguje sąsiedztwo Plaży Miejskiej.

Projekt uwzględnia potrzeby dzieci i osób starszych. Urządzenia gwarantują bezpieczeństwo zarówno dzieciom i seniorom bez względu na ich wiek i kondycję fizyczną.

Główną atrakcją jest Plac Zabaw - przystosowany dla dzieci starszych i ich opiekunów. Służy do rozwijania orientacji przestrzennej, zachowania równowagi i rozwoju sensoryczno-motorycznego.

Kolejną atrakcją jest Senior Park. Zdecydowanie termin " Senior Park " jest to bardziej symboliczne określenie. Park dla osób starszych jest przeznaczony nie tylko do uprawiania sportu i ćwiczeń, jest obszarem o wielu funkcjach i celach, służącym zmysłom, wzmacniającym pamięć, doświadczeniom i towarzyskim zajęciom, a także sprawności fizycznej. Dzisiejsi ludzie są zdrowsi niż kiedykolwiek i żyją dłużej niż kiedykolwiek. Wielu Śremian powyżej 65 roku życia jest w dobrej formie i prowadzi aktywne życie. Są aktywni społecznie, mają hobby, podróżują i ćwiczą. Naszym wspólnym celem jest uwzględnienie potrzeb tej rosnącej grupy ludności w projektowaniu terenów rekreacyjnych. Musimy zapewnić seniorom możliwości i środki do ćwiczeń.  W końcu nie można przecenić znaczenia ćwiczeń dla zdrowia i dobrego samopoczucia osób starszych - a także dla wszystkich innych osób.

Park senioralny definiowany jest jako park lub teren rekreacyjny zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń mobilności narzucanych przez starość. Celem takiego miejsca jest zapewnienie możliwości niezależnego i ukierunkowanego ćwiczenia oraz zachęcenie osób starszych do pozostania mobilnym. Inną ważną funkcją jest zapewnienie warunków do interakcji społecznych, wzmacniając w ten sposób poczucie wspólnoty.

Dobór urządzeń oraz ich kolorystyka została skonsultowana z ekspertami, tak aby komponowała się w istniejący krajobraz.  Projekt jest zgodny z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Pomysł projektu zrodził się naturalnej potrzeby mieszkańców Śremu. Tego typu inwestycja jest urozmaiceniem i magnesem generującym jeszcze większy ruch w tej części miasta.  Projekt uwzględnia potrzeby najmłodszych i osób starszych. Być może najważniejszą rzeczą jest idea wszechstronnego dobrostanu i zachęcanie ludzi nie tylko do ćwiczeń, ale także do wspólnego spędzania czasu. Urządzenia muszą być łatwo dostępne i wolne od przeszkód. Powinny zachęcać i inspirować gości w każdym wieku, a zwłaszcza starszych, do ćwiczeń i interakcji z innymi. Taki właśnie jest projekt " Rodzinna Przystań Sportu i Rekreacji - Plaża Miejska"

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Plac Zabaw dla dzieci 89 500 zł
2Senior Park 103 000 zł
3Projekt Budowlany2 500 zł
4Roboty ziemne i brukarskie 5 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Projekt zweryfikowany POZYTYWNIE

Załączniki