projekt nr 2

2. Sportowa SZKOŁA


Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Szkoły podstawowe gminy Śrem

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Celem projektu jest wsparcie rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży, poprzez doposażenie wszystkich szkół podstawowych z Miasta i Gminy Śrem w sprzęt sportowy. W ramach projektu przewiduje się zakup sprzętu sportowego niezbędnego w realizacji zajęć programowych z wychowania fizycznego.

Opis projektu

Celem projektu jest wsparcie rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży, poprzez doposażenie wszystkich szkół podstawowych z Miasta i Gminy Śrem w sprzęt sportowy. W ramach projektu przewiduje się zakup sprzętu sportowego niezbędnego w realizacji zajęć programowych z wychowania fizycznego.
UZASADNIENIE PROJEKTU
Szkoły Gminy Śrem dysponują coraz lepszą bazą sportową. Jednakże, problemem jest niewystarczająca ilość, rodzaj sprzętu sportowego oraz jego nadmierna eksploatacja. Przed reformą w szkołach podstawowych Gminy Śrem uczy się ok. 3178 dzieci (dane US w Poznaniu za rok 2016) po reformie będzie o około 1000 więcej. Dlatego uznaliśmy za niezbędne złożenie wniosku o doposażenie wszystkich szkół podstawowych Miasta i Gminy Śrem w sprzęt sportowy.
Dzięki doposażeniu szkół zajęcia lekcyjne, które obejmujące swym zasięgiem wszystkich uczniów i mają decydujący wpływ na kształtowanie ich stosunku do aktywności ruchowej spełniają przypisaną im rolę. Ponieważ często z braku atrakcyjnego sprzętu bywają tylko "epizodami" ruchowymi.
Zakupiony sprzęt wykorzystany będzie podczas zajęć sportowych w czasie godzin lekcyjnych w klasach sportowych i na zajęciach wychowania fizycznego.
Zakup sprzętu sportowego umożliwi wszechstronny rozwój sportowy dzieci i młodzieży.


Każda nw. szkoła otrzyma tą samą ilość sprzętu, Ilość oraz szczegółowy opis sprzętu znajduje się w załączniku.

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie
2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie
3. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie – szkoła podstawowa nr 2
4. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie
5. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie
6. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie
7. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie
8. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej
9. Szkoła Podstawowa im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie
10. Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie
11. Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
12. Publiczna Szkoła Podstawowa w Śremie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
13. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Piłka do gry w piłkę koszykową23 400 zł
2Piłka do gry w piłkę siatkową 23 400 zł
3Piłka do gry w piłkę ręczną 23 400 zł
4Pika o gry w piłkę nożną 26 000 zł
5Zestaw do gry w unihokeja 22 100 zł
6Zestaw do gry w badmintona 28 600 zł
7Pachołek treningowy z otworami 13 000 zł
8Skakanka6 500 zł
9Wózek na piłki zamykany 13 000 zł
10Pompka do pompowania piłek 1 300 zł
11Kamizelka/narzutka treningowa 9 100 zł
12Siatka do gry w piłkę siatkową 6 500 zł
13Siatka do bramki do gry w piłkę nożną 3 900 zł
14Płotek lekkoatletyczny 15 600 zł
15Komplet meczowy piłka nożna - Chłopcy 19 500 zł
16Komplet meczowy Piłka siatkowa - Chłopcy 19 500 zł
17Komplet meczowy piłka koszykowa - Chłopcy 19 500 zł
18Komplet meczowy piłka nożna - dziewczęta 19 500 zł
19Komplet meczowy Piłka siatkowa - dziewczęta 19 500 zł
20Komplet meczowy piłka koszykowa - dziewczęta 19 500 zł
21Tablica wyników/Numerator wyników 1 300 zł
22Taśma do mierzenia odległości 780 zł
23Siatka do tenisa stołowego 1 430 zł
24Piłeczka do tenisa stołowego 650 zł
25Rakieta do tenisa stołowego13 000 zł
Łącznie: 349 960 zł

Projekt zweryfikowany POZYTYWNIE

Załączniki