projekt nr 16

16. INTEGRACYJNY PLAC ZABAW Z ELEMENTAMI SIŁOWNI W BODZYNIEWIE


Miejsce na plac zabaw

Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Obszar na którym powstanie INTEGRACYJNY PLAC ZABAW Z ELEMENTAMI SIŁOWNI znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej im.gen Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie.

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Celem naszego projektu o nazwie  INTEGRACYJNY PLAC ZABAW  Z ELEMENTAMI SIŁOWNI  W BODZYNIEWIE jest umożliwienie dzieciom spędzanie wolnego czasu aktywnie i bezpiecznie. Miejsce to przeznaczone jest również dla osób promujących aktywny tryb życia poprzez korzystanie z elementów siłowni oraz seniorów, którzy będą mogli w tym miejscu odpocząć i zrelaksować się. Dodatkowo jednym z elementów placu zabaw  jest urządzenie przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych.
Plac zabaw  będzie także wzbogaceniem oferty turystycznej i ciekawych form spędzania czasu wolnego oraz integracja społeczności lokalnej.

Opis projektu

Zabawa stanowi integralną część procesu kształtowania postawy młodego człowieka – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym. Poprzez wspólną zabawę dzieci uczą się współpracy, zawierają przyjaźnie, rozwijają swoją kreatywność dla nich nie ma podziałów na sprawnych i niepełnosprawnych.
Celem naszego projektu o nazwie  INTEGRACYJNY PLAC ZABAW  Z ELEMENTAMI SIŁOWNI  W BODZYNIEWIE jest umożliwienie dzieciom spędzanie wolnego czasu aktywnie i bezpiecznie. Miejsce to przeznaczone jest również dla osób promujących aktywny tryb życia poprzez korzystanie z elementów siłowni oraz seniorów, którzy będą mogli w tym miejscu odpocząć i zrelaksować się. Dodatkowo jednym z elementów placu zabaw  jest urządzenie przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych.
Miejsce to będzie także wzbogaceniem oferty turystycznej i ciekawych form spędzania czasu wolnego,  zaspokajanie potrzeb w zakresie rekreacji,  aktywnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, poprzez zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu oraz integracja społeczności lokalnej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Plac zabaw- Active 3- Plac zabaw przystosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.38 999,90 zł
2Dwuwieżowy zestaw sprawnościowy z dwiema zjeżdżalniami, połączony mostem, dodatkowo strażacka rura13 999,90 zł
3Sześciokąt wspinaczkowy- Konstrukcja do wspinania o sześciokątnej podstawie, zapewniająca dzieciom różne powierzchnie do wspinania10 599,90 zł
4Pod urzadzenia (Dwie wieże z dwoma zjeżdzalniami i sześciokąt wspinaczkowy ) wymagana jest nawierzchnia bezpieczna (materiały +montaż nawierzchni ))30 770,40 zł
5 Urzadzenie Biegacz 5 299,99 zł
6 Urządzenie Wioślarz5 699,99 zł
7Dokumentacja projektowa5 099,99 zł
8Wywóz ziemi 2 000 zł
Łącznie: 112 470 zł

Załączniki