projekt nr 5

5. Plac rekreacyjno-rowerowy dla każdego!


Wykonany plac rowerowy na boisku SP4

Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Przedsięwzięcie polegać będzie na wyłożeniu powierzchni przy szkole kostką betonową  w dwóch kolorach.
Miejsce przystosowane będzie do zabaw rekreacyjnych, gier i praktycznej nauki oraz doskonalenia umiejętności jazdy na rowerze.
Zakłada się, że oddana infrastruktura poprawi bezpieczeństwo użytkowników szkoły i przyczyni się też do polepszenia kondycji sportowej dzieci i mieszkańców osiedla oraz uatrakcyjni ofertę szkoły.

Opis projektu

Cel projektu – stworzenie bezpiecznej użytecznej bazy rekreacyjno-edukacyjno-wypoczynkowej dla dzieci szkolnych (prawie 500 uczniów z rejonu i spoza rejonu) oraz dla społeczności osiedla. Teren przy szkole SP4 w Śremie jest dostępny przed południem dla dzieci szkolnych, a do zmroku – otwarty dla środowiska lokalnego. Obecnie teren przy szkole pokryty jest zniszczoną warstwą asfaltu. Zakres koniecznych prac to budowa nowej nawierzchni z kostki brukowej na terenie przy szkole – powierzchnia 2125 m2 . Kostkę chcemy ułożyć z użyciem dwóch kolorów tak, by powstał plac z rondem w centrum i ze ścieżkami rowerowymi, które umożliwią dzieciom z klasa IV naukę praktyczną przed egzaminem na kartę rowerową, a wszystkim pozostałym uczniom i dzieciom z osiedla -doskonalenie umiejętności techniki jazdy rowerem. Na nowym placu dzieci mogą spędzać bezpiecznie przerwy i odbywać niektóre lekcje wychowania fizycznego, zajęcia rekreacyjne – z chustą animacyjną, badmintonem, skakankami itp. Popołudniami całe rodziny mogą użytecznie spędzać czas.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie nawierzchni z dwukolorowej betonowej kostki brukowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej 1500m2225 000 zł

Załączniki