projekt nr 17

17. Budowa miejsc parkingowych przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Psarskiem


Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Teren przed Centrum sportowo-rekreacyjnym w Psarskiem od strony ul. Fiołkowej

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Celem projektu jest budowa  miejsc parkingowych przed Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Psarskiem. Miejsca postojowe utwardzone zostaną kostką brukową natomiast droga dojazdowa będzie  utwardzona  tłuczniem kamiennym. Tereny wokół parkingu zostaną wyrównane, obsiane trawą,  posadzone zostaną drzewa oraz założone kwietniki. Dzięki realizacji proponowanego przedsięwzięcia Centrum Sportowo-Rekreacyjne zyska zupełnie nowe oblicze. Na realizacji przedsięwzięcia skorzystają nie tylko mieszkańcy sołectwa, ale również wszystkie osoby korzystające z Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Psarskiem.

Opis projektu

Celem projektu jest budowa 30 miejsc parkingowych przed Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Psarskiem. Proponuje się, aby miejsca postojowe utwardzone zostały kostką brukową natomiast droga dojazdowa utwardzona tłuczniem kamiennym. Tereny wokół parkingu zostaną wyrównane, w miejscach tego wymagających zostanie nawieziona żyzna gleba oraz posiana zostanie trawa . W ramach dostępnych środków posadzone zostaną drzewa oraz założone kwietniki.  Centrum Sportowo-Rekreacyjne ze względu na lokalizację oraz atrakcyjność wyposażenia , a także ciągłą rozbudowę o nowe obiekty cieszy się sukcesywnie rosnącym zainteresowaniem.   Z obiektów sportowych w znacznej mierze oprócz mieszkańców sołectwa korzystają osoby/rodziny z całej gminy Śrem, a nie rzadko i z gmin ościennych co wiąże się z koniecznością dojazdu  m.in. samochodem. Obecnie plac przed Centrum Sportowo-Rekreacyjnym, który jest wykorzystywany jako parking nie jest niczym utwardzony co skutkuje m.in. licznymi kałużami i błotem po opadach deszczu, a także tumanami kurzu w okresach bezdeszczowych. Z przedmiotowego placu jako miejsca parkowania pojazdu oprócz osób korzystających  z Centrum Sportowo-Rekreacyjnego korzystają wędkarze licznie odwiedzający sąsiadujący z obiektami sportowymi zalew. Realizacja projektu znacząco wpłynie na uporządkowanie miejsca i pojazdów parkujących (wyeliminuje dowolność parkowania oraz problemy z wjechaniem i wyjechaniem), zwiększy komfort korzystania z miejsca , wpłynie pozytywnie na estetykę miejsca, wyeliminuje uciążliwość wzbijanego kurzu przez  parkujące pojazdy,wpłynie pozytywnie na atrakcyjność miejsca.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt7 380 zł
2Wykonanie 30 miejsc parkingowych wraz z dojazdem92 370 zł
3Uporządkowanie wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych12 750 zł
Łącznie: 112 500 zł