projekt nr 17

17. Budowa miejsc parkingowych przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Psarskiem


Opis projektu

Celem projektu jest budowa 30 miejsc parkingowych przed Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Psarskiem. Proponuje się, aby miejsca postojowe utwardzone zostały kostką brukową natomiast droga dojazdowa utwardzona tłuczniem kamiennym. Tereny wokół parkingu zostaną wyrównane, w miejscach tego wymagających zostanie nawieziona żyzna gleba oraz posiana zostanie trawa . W ramach dostępnych środków posadzone zostaną drzewa oraz założone kwietniki. Centrum Sportowo-Rekreacyjne ze względu na lokalizację oraz atrakcyjność wyposażenia , a także ciągłą rozbudowę o nowe obiekty cieszy się sukcesywnie rosnącym zainteresowaniem. Z obiektów sportowych w znacznej mierze oprócz mieszkańców sołectwa korzystają osoby/rodziny z całej gminy Śrem, a nie rzadko i z gmin ościennych co wiąże się z koniecznością dojazdu m.in. samochodem. Obecnie plac przed Centrum Sportowo-Rekreacyjnym, który jest wykorzystywany jako parking nie jest niczym utwardzony co skutkuje m.in. licznymi kałużami i błotem po opadach deszczu, a także tumanami kurzu w okresach bezdeszczowych. Z przedmiotowego placu jako miejsca parkowania pojazdu oprócz osób korzystających z Centrum Sportowo-Rekreacyjnego korzystają wędkarze licznie odwiedzający sąsiadujący z obiektami sportowymi zalew. Realizacja projektu znacząco wpłynie na uporządkowanie miejsca i pojazdów parkujących (wyeliminuje dowolność parkowania oraz problemy z wjechaniem i wyjechaniem), zwiększy komfort korzystania z miejsca , wpłynie pozytywnie na estetykę miejsca, wyeliminuje uciążliwość wzbijanego kurzu przez parkujące pojazdy,wpłynie pozytywnie na atrakcyjność miejsca.

Opis lokalizacji

Teren przed Centrum sportowo-rekreacyjnym w Psarskiem od strony ul. Fiołkowej

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Projekt7 380 zł
2Wykonanie 30 miejsc parkingowych wraz z dojazdem92 370 zł
3Uporządkowanie wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych12 750 zł
Łącznie: 112 500 zł