projekt nr 9

9. Skwer Bankowców - rewitalizacja skweru u zbiegu ul. Przemysłowej i E. Orzeszkowej w Śremie


Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Obszar objęty projektem stanowi nieruchomość będąca własnością gminy Śrem, nieobjęta miejscowym planem zagospodarowanie przestrzennego. Teren od wielu lat użytkowany jest właśnie jako skwer zieleni w centralnej części osiedla zabudowy jednorodzinnej. Stanowi on enklawę zieleni i jest chętnie odwiedzany przez okolicznych mieszkańców. Przez środek skweru prowadzą też ścieżki stanowiące „skrót” dla osób podążających pieszo na trasie Jeziorany – prawobrzeżna - stara część miasta. Wkrótce w sąsiedztwie oddany zostanie do użytku kompleks usługowo – handlowy przy ul. Zamenhofa i Przemysłowej, co zapewne wpłynie jeszcze  na zwiększenie ruchu w tym rejonie.

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Obszar objęty projektem stanowi enklawę zieleni w centrum Śremu. Przez środek skweru prowadzą ścieżki stanowiące „skrót” dla osób podążających pieszo na trasie Jeziorany – prawobrzeżna część miasta. Wkrótce obok zostanie oddany kompleks usługowo–handlowy. Zgodnie z przekazem ustnym mieszkańców dzielnicy, nasadzeń dokonali pracownicy NBP w 1969 roku. Stąd też propozycja nazwy - „Skwer Bankowców”.
Proponujemy utwardzenie kostką 2 głównych alejek, wykonanie oświetlenia i monitoringu, ustawienie ławek i koszy, wykonanie pergoli, pielęgnację istniejącego drzewostanu i nasadzenia drzew i krzewów.

Opis projektu

Obszar objęty projektem stanowi nieruchomość będąca własnością gminy Śrem, nieobjęta mpzp. Teren od wielu lat użytkowany jest właśnie jako skwer zieleni w centralnej części osiedla zabudowy jednorodzinnej. Stanowi on enklawę zieleni i jest chętnie odwiedzany przez okolicznych mieszkańców. Przez środek skweru prowadzą też ścieżki stanowiące „skrót” dla osób podążających pieszo na trasie Jeziorany – prawobrzeżna - stara część miasta. Wkrótce w sąsiedztwie oddany zostanie do użytku kompleks usługowo – handlowy przy ul. Zamenhofa i Przemysłowej, co zapewne wpłynie jeszcze  na zwiększenie ruchu w tym rejonie.

Zgodnie z przekazem ustnym najstarszych mieszkańców dzielnicy, nasadzeń dokonali pracownicy Narodowego Banku Polskiego, w ramach tzw. „czynu społecznego” w 1969 roku. Stąd też propozycja nazwy tego miejsca - „Skwer Bankowców”.

Obecnie teren porośnięty jest drzewami w wieku ok. 50 lat, z rodzaju klon, lipa i brzoza. W ostatnich latach usunięto pojedyncze, obumarłe egzemplarze. ścieżki są gruntowe, nieobrzeżone, brak ławek, koszy na śmieci i oświetlenia.
W związku z powyższym proponuje się :
    1. w zakresie infrastruktury:
        a. utwardzenie kostką dwóch głównych alejek – łącznie ok. 150 mb ścieżki (szerokość 1,50m),
        b. wykonanie oświetlenia parkowego,
        c. ustawienie 8 ławek parkowych,
        d. ustawienie 5 koszy,
        e. wykonanie pergoli w centralnej części skweru,
        f. montaż systemu monitoringu,
        g. ustawienie tablic informacyjnych
    2. w zakresie zieleni:
        a. prace pielęgnacyjne istniejącego drzewostanu – usunięcie posuszu, jemioły,
        b. posadzenie 18 szt. drzew ozdobnych,
        c. posadzenie 100 szt. krzewów ozdobnych,
        d. obsadzenie pergoli pnączami,
        e. wyłożenie gruntu pod skupinami krzewów matą ogrodniczą i zasypanie korą sosnową.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1lampa parkowa - 10 szt.25 000 zł
2ławka - 8 szt.7 600 zł
3kosz na śmieci - 5 szt.2 500 zł
4chodnik - 150mb, szerokość 1,5m35 000 zł
5pergola2 000 zł
6monitoring20 000 zł
7drzewa - 18 szt.8 000 zł
8krzewy - 100 szt.2 000 zł
9pnącza - 10300 zł
10pielęgnacja drzewostanu - usługa w ramach obowiązującej umowy
11ściółkowanie pod nowymi nasadzeniami2 000 zł
12usatwienie tablic informacyjnych2 000 zł
13dokumentacja projektowa6 000 zł
Łącznie: 112 400 zł

Załączniki