projekt nr 6

6. MODERNIZACJA MIASTECZKA ROWEROWEGO I BUDOWA „SIŁOWNI POD CHMURKĄ” PRZY SP1 ŚREM


Opis projektu

Projekt zakłada rozbudowę ogólnodostępnego terenu sportowo – rekreacyjnego na świeżym powietrzu. W ramach modernizacji miasteczka rowerowego zostaną odnowione znaki drogowe, zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna. Nastąpi modernizacja oświetlenia terenu oraz rozbudowa monitoringu wizyjnego. Powstanie stacja naprawy rowerów, co poprawi bezpieczeństwo rowerzystów. Ponadto w ramach „Siłowni pod chmurką” zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczeń, mała infrastruktura (kosze na śmieci, ławki z oparciem, tablica informacyjna itp.), nastąpi rewitalizacja terenu zielonego oraz przystosowanie go do potrzeb wypoczynku i rekreacji. W świecie pełnym komputerów, braku aktywności fizycznej rozbudowa terenu sportowo – rekreacyjnego jest szansą na aktywne spędzanie wolnego czasu z jednoczesną korzyścią dla zdrowia. Usytuowanie urządzeń do ćwiczeń fizycznych dostępnych za darmo niemalże w każdej chwili sprawia, że aktywna, nowoczesna i atrakcyjna forma ruchu powinna stać się naturalną potrzebą spędzania wolnego czasu. Dodatkowym atutem projektu jest to, że jest on dostępny dla wszystkich chętnych. Rozbudowa ogólnodostępnego terenu sportowo - rekreacyjnego pozwali na zaspokojenie potrzeb ruchu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie oraz mieszkańców w każdym przedziale wiekowym. Miasteczko ruchu rowerowego jest pierwszym takim miejscem w Śremie. Jest to bardzo ważny element edukacji dzieci w bezpiecznym poruszaniu się po ulicach. Rozwój infrastruktury rowerowej miasta powinien współgrać z nauką bezpiecznej jazdy. Nauka jazdy i zachowania na drodze w miasteczku rowerowym daje szansę nowym pokoleniom na poznanie zasad ruchu. Budowa siłowni sprawi natomiast, że więcej osób będzie mogło korzystać z niej równocześnie. Siłownia będzie znajdować się obok miasteczka rowerowego. Dorośli będą mogli ćwiczyć, podczas gdy ich dzieci i wnuki korzystać z miasteczka rowerowego i bawić się na placu zabaw. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że istnieje duże zainteresowanie rozbudową terenu sportowo - rekreacyjnego, co uczyni teren przy szkole bardziej atrakcyjny. Siłownia zewnętrzna umożliwi ćwiczenia osobom, które wolą ćwiczenia „pod chmurką” oraz osobom, które z różnych powodów, również ekonomicznych, nie korzystają z siłowni tradycyjnych, odpłatnych.

Opis lokalizacji

Obecnie na terenie wokół szkoły znajduje się miasteczko rowerowe, plac zabaw dla dzieci oraz boisko wielofunkcyjne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń + wykonanie projektu.93 000 zł
2Zakup stacji naprawy rowerów.10 000 zł
3Zakup 10 rowerów.10 000 zł
4Zakup sygnalizacji świetlnej.15 000 zł
5Zakup ławek z oparciem, koszy, tablicy informacyjnej.20 000 zł
6Rozbudowa monitoringu wizyjnego.10 000 zł
7Rewitalizacja terenu zielonego.50 000 zł
Łącznie: 208 000 zł