projekt nr 6

6. MODERNIZACJA MIASTECZKA ROWEROWEGO I BUDOWA „SIŁOWNI POD CHMURKĄ” PRZY SP1 ŚREM


Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Obecnie na terenie wokół szkoły znajduje się miasteczko rowerowe, plac zabaw dla dzieci oraz boisko wielofunkcyjne.

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Projekt zakłada rozbudowę ogólnodostępnego terenu sportowo – rekreacyjnego na świeżym powietrzu. W ramach modernizacji miasteczka rowerowego zostaną odnowione znaki drogowe, zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna, nastąpi modernizacja oświetlenia terenu, rozbudowa monitoringu wizyjnego. Powstanie stacja naprawy rowerów. W ramach budowy „Siłowni pod chmurką” zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczeń, mała infrastruktura, nastąpi rewitalizacja terenu zielonego. Rozbudowa ogólnodostępnego terenu sportowo - rekreacyjnego pozwoli na zaspokojenie potrzeb ruchu uczniów szkoły oraz mieszkańców.

Opis projektu

Projekt zakłada rozbudowę ogólnodostępnego terenu sportowo – rekreacyjnego na świeżym powietrzu. W ramach modernizacji miasteczka rowerowego zostaną odnowione znaki drogowe, zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna. Nastąpi modernizacja oświetlenia terenu oraz rozbudowa monitoringu wizyjnego. Powstanie stacja naprawy rowerów, co poprawi bezpieczeństwo rowerzystów. Ponadto w ramach „Siłowni pod chmurką” zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczeń, mała infrastruktura (kosze na śmieci, ławki z oparciem, tablica informacyjna itp.), nastąpi rewitalizacja terenu zielonego oraz przystosowanie go do potrzeb wypoczynku i rekreacji. W świecie pełnym komputerów, braku aktywności fizycznej rozbudowa terenu sportowo – rekreacyjnego jest szansą na aktywne spędzanie wolnego czasu z jednoczesną korzyścią dla zdrowia. Usytuowanie urządzeń do ćwiczeń fizycznych dostępnych za darmo niemalże w każdej chwili sprawia, że aktywna, nowoczesna i atrakcyjna forma ruchu powinna stać się naturalną potrzebą spędzania wolnego czasu. Dodatkowym atutem projektu jest to, że jest on dostępny dla wszystkich chętnych. Rozbudowa ogólnodostępnego terenu sportowo - rekreacyjnego pozwali na zaspokojenie potrzeb ruchu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie oraz mieszkańców w każdym przedziale wiekowym.  Miasteczko ruchu rowerowego jest pierwszym takim miejscem w Śremie. Jest to bardzo ważny element edukacji dzieci w bezpiecznym poruszaniu się po ulicach. Rozwój infrastruktury rowerowej miasta powinien współgrać z nauką bezpiecznej jazdy. Nauka jazdy i zachowania na drodze w miasteczku rowerowym daje szansę nowym pokoleniom na poznanie zasad ruchu. Budowa siłowni sprawi natomiast, że więcej osób będzie mogło korzystać z niej równocześnie. Siłownia będzie znajdować się obok miasteczka rowerowego. Dorośli będą mogli ćwiczyć, podczas gdy ich dzieci i wnuki korzystać z miasteczka rowerowego i bawić się na placu zabaw. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że istnieje duże zainteresowanie rozbudową terenu sportowo - rekreacyjnego, co uczyni teren przy szkole bardziej atrakcyjny. Siłownia zewnętrzna umożliwi ćwiczenia osobom, które wolą ćwiczenia „pod chmurką” oraz osobom, które z różnych powodów, również ekonomicznych, nie korzystają z siłowni tradycyjnych, odpłatnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń + wykonanie projektu.93 000 zł
2Zakup stacji naprawy rowerów.10 000 zł
3Zakup 10 rowerów.10 000 zł
4Zakup sygnalizacji świetlnej.15 000 zł
5Zakup ławek z oparciem, koszy, tablicy informacyjnej.20 000 zł
6Rozbudowa monitoringu wizyjnego.10 000 zł
7Rewitalizacja terenu zielonego.50 000 zł
Łącznie: 208 000 zł