projekt nr 8

8. Pobawmy się jak za dawnych lat


Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Śrem -teren Przedszkola nr 3 "Jarzębinka"

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

POBAWMY SIĘ JAK ZA DAWNYCH LAT -wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia. Upowszechniamy tradycje i kulturę regionu wielkopolskiego poprzez promowanie dawnych zabaw i gier podwórkowych. Pokażmy dzieciom, że można wspaniale bawić się z dala od ekranu monitora i telewizora.

Opis projektu

POBAWMY SIĘ JAK ZA DAWNYCH LAT - to projekt przeznaczony dla dzieci i ich rodzin w celu stworzenia możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, oraz zapewnienia wszechstronnego rozwoju w warunkach bezpiecznych i higienicznych. Projekt będzie służył dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz zainteresowanym mieszkańcom Śremu. Skorzystają na jego realizacji dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat przebywający w przedszkolu, oraz dzieci w wieku od 1 do 10 lat zamieszkujący w Śremie. Przedszkole posiada duży niewykorzystany obszar w ogrodzie zabaw, który nie spełnia w pełni oczekiwań mieszkańców. Dzięki stworzeniu gier i zabaw dydaktycznych uzyskamy miejsce, w którym dzieci będą mogły trenować  nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności i współzawodnictwie. Miejsce to przyczyni się to budowania relacji i więzi między rówieśnikami. Gry podwórkowe wykonane z materiału termoplastycznego uatrakcyjnią ogród przedszkola i będą stanowić nowoczesną pomoc

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wymiana nawierzchni tarasu - demontaż płyt i założenie61 008 zł
2demontaż murka oporowego i wykonanie nowego z klinkieru żółtego23 505 zł
3deski lub płyty wodoodporne na murku oporowym12 915 zł
4projekt zagospodarowania gry i zabawy27 306 zł
Łącznie: 124 734 zł

Projekt zweryfikowano pozytywnie.