projekt nr 1

1. Miasteczko rowerowe w Śremie


Opis projektu

Projekt zakłada budowę miasteczka ruchu drogowego na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 1. Lokalizacja miasteczka w tym miejscu nie została wybrana przypadkowo. To właśnie w "jedynce" co roku profesjonalnie przeprowadzane są egzaminy na kartę rowerową. Co więcej szkoła jest położona w centrum miasta, dlatego z obiektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Śremu i okolicy, a także uczniowie innych szkół. Będzie to pierwsza realizacja takiej formy małej architektury w naszym mieście. W latach 90-tych w Śremie istniało miasteczko rowerowe z prawdziwego zdarzenia, ale z niewiadomych powodów zostało zlikwidowane. Liczba miłośników dwóch kółek cały czas rośnie, a świadczą o tym ostatnie badania ruchu przeprowadzone przez Metropolię Poznań. Rower to nie tylko ekologiczny środek lokomocji, ale także świetny sposób na spędzanie wolnego czasu i aktywność fizyczną. Nie bez znaczenia są działania Gminy Śrem w ramach programu Rowerowy Śrem i ten projekt idealnie wpisuje się w działania samorządu.

Miasteczka ruchu drogowego dają duże możliwości właściwego przygotowania dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg. Może to być dobre pole doświadczalne, gdzie namacalnie można poznać znaki, sygnalizację świetlną i ich funkcję w ruchu drogowym. Nie możemy zapomnieć, że oprócz promowania jazdy na rowerze jako alternatywnego środka lokomocji, ważna jest edukacja.

Budowa miasteczka jest planowana na terenie o wymiarach 30x50 metrów. Projekt zakłada wybudowanie jezdni z kostki brukowej (6 cm) o średniej szerokości 2 metrów. Do planowana jest budowa chodników i ścieżki rowerowej. Centralną częścią miasteczka będzie dwupasmowe rondo przy którym znajdą się ławki i kosze na śmieci. W miasteczku znajdzie się skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, przejazd kolejowy, progi zwalniające, droga z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku, droga jednokierunkowa, zwężenie jezdni oraz tzw. ósemka. Obok miasteczka znajdzie się plac z parkingiem rowerowym pod wiatą, a w przyszłości planowane jest postawienie stacji naprawy rowerów.

Opis lokalizacji

obecne boisko do piłki nożnej

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1utwardzenie terenu kostką brukową + projekt110 000 zł
2zakup i montaż oznakowania14 000 zł
3odgrodzenie terenu od drogi wewnętrznej4 500 zł
4nawiezienie ziemi i nasadzenia3 500 zł
5wiata i stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci10 000 zł
6sygnalizacja świetlna mobilna8 000 zł

Brak zastrzeżeń