projekt nr 19

19. Nowe miejsca parkingowe - bezpieczeństwo i komfort


Opis projektu

Zakres projektu obejmuje budowę 34 miejsc parkingowych łącznie z chodnikiem i drogą dojazdową. Celem realizacji tytułowego projektu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci dowożonych z terenu Gminy Śrem do przedszkola "Słoneczna Szóstka" i Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie. Rodzice przybywający na zebrania szczególnie mają trudności w zaparkowaniu samochodu. Powstałe miejsca parkingowe będą użytkowane nie tylko przez rodziców dowożących dzieci ale także przez mieszkańców budynków przy ul. Konstytucji 3-go Maja, bezpośrednio sąsiadujących z wnioskowanym terenem inwestycyjnym. Budowa nowych miejsc parkingowych i chodników wpłynie także na poprawę estetyki tego osiedla. Istniejące tereny niezabudowane np. przy ul. Nowowiejskiego, na których w przyszłości mogą również powstać budynki mieszkalne wielorodzinne, również wpływają na potrzebę rozbudowy w tym miejscu parkingów.

Opis lokalizacji

przy Szkole Podstawowej nr 6

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Roboty drogowe230 942 zł
2Oznakowanie poziome i pionowe4 008 zł
3Odwodnienie terenu2 779 zł
4Oświetlenie3 000 zł
5Koszt wykonania dokumentacji docelowej11 000 zł
6Uzyskanie pozwolenia na budowę500 zł

Brak zastrzeżeń